EN

to accuse [accused|accused] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Therefore, you cannot accuse me of not calling anyone.
A zatem nie mogą państwo mnie oskarżać o to, że nikogo nie wezwałem.
It is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
To absurd oskarżać rząd Sri Lanki o ludobójstwo.
I am not trying to accuse anyone ahead of time.
Nie jest moim zamiarem kogokolwiek z góry oskarżać.
to accuse
The international community can hardly be accused of not trying, as negotiations were headed by the distinguished peacemaker Martti Ahtisaari.
Trudno też winić wspólnotę międzynarodową o niepodejmowanie starań w tym względzie, jako że negocjacjom przewodził szanowany arbiter Martti Ahtisaari.
So, you know we said -- we looked at this, and what I love also is that people always accuse these Internet sites of promoting bad medicine and having people do things irresponsibly.
Wiecie, że mówiliśmy -- spojrzeliśmy na to i co w tym uwielbiam to że ludzie zawsze winią strony internetowe za promowanie złej medycyny i nieodpowiedzialne zachowanie.
2. "sb of sth"
to accuse
volume_up
zarzucić {czas. dk} (coś komuś)
There are two things of which Parliament and the Committee on International Trade cannot be accused.
Dwóch rzeczy Parlamentowi i Komisji Handlu Międzynarodowego nie można zarzucić.
Those who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
Nie sposób zarzucić przesady tym, którzy nazywają go mianem "współczesnej formy niewolnictwa”.
One might accuse Mr Cappato, as Mr Herrero-Tejedor and Mr Cashman have done, of going beyond the remit.
Można by zarzucić panu posłowi Cappato, jak uczynili to panowie posłowie Herrero-Tejedor i Cashman, że przekroczył swoje kompetencje.
to accuse
Zarzucam Wam niekompetencję i ...
The court accuses him of authorising genocide, murder and displacements, as well as tolerating torture and rape.
Zarzuca mu kierowanie eksterminacją, morderstwami, wysiedleniami, tolerowanie tortur i gwałtów.
However, the Council can often be accused of a lack of political rigour, proactive measures and rapid response.
Jednakże często zarzuca się Radzie brak dyscypliny politycznej, aktywnych działań i szybkiego reagowania.
3. "sb of sth/doing sth"
to accuse
volume_up
oskarżyć {czas. dk} (kogoś o coś/zrobienie czegoś)
And this they said, trying him, that they might have [whereof] to accuse him.
A to mówili kusząc go, aby go mogli oskarżyć.
The Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Z pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
Do not let us be accused of cheap populism and xenophobia.
Nie dajmy się oskarżyć o tani populizm i ksenofobię.

Przykłady użycia - "to accuse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.
I podstrzegali go, jeźliby go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli.
EnglishWe cannot accuse you of being responsible for this, after all you are no longer the party leader.
Nie możemy obarczać za to Pana odpowiedzialnością, skoro nie przewodniczy Pan już tej partii.
EnglishWe can accuse Mr McCreevy of many things, but being overhasty is not one of them.
Panu komisarzowi McCreevy'emu możemy niejedno zarzuć, ale żadnym z tych zarzutów nie byłoby działanie pochopne.
EnglishToday we should accuse the four presidencies for this sluggishness in reforming the Solidarity Fund.
Dziś należałoby obwiniać cztery prezydencje za tę opieszałość nad reformą Funduszu Solidarności.
EnglishAnd this they said, trying him, that they might have [whereof] to accuse him.
EnglishTherefore, you cannot accuse me of not calling anyone.
A zatem nie mogą państwo mnie oskarżać o to, że nikogo nie wezwałem.
EnglishNeither can they prove to thee the things whereof they now accuse me.
Ani tego mogą dowieść, co tu teraz na mię skarżą.
English(PL) Mr President, nobody can accuse us of not being consistent.
Chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo konsekwentni.
EnglishThey accuse you. ~~~ They seduce you.
Omamy psychotyczne, wizualne czy dźwiękowe, zwracają się do nas, oskarżają.
EnglishIt is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
To absurd oskarżać rząd Sri Lanki o ludobójstwo.
EnglishI am not trying to accuse anyone ahead of time.
Nie jest moim zamiarem kogokolwiek z góry oskarżać.
EnglishDo not accuse me of racism, please be serious.
Proszę nie oskarżać mnie o rasizm, bądźmy poważni.
EnglishHowever, even if I were in favour of it, I would accuse its masters of betraying the economic interests of its peoples.
Jednak gdyby tak było, oskarżyłbym osoby nią kierujące o zdradę interesów gospodarczych swoich obywateli.
EnglishIt is easy to level accusations at the Lukashenko regime, which deserves such accusations, and we should indeed accuse and denounce it.
Łatwo jest słusznie oskarżać reżim Łukaszenki i trzeba go oskarżać i trzeba go piętnować.
EnglishNeither would I accuse or condemn climate change sceptics and critics, as is the case in point 10.
Nie oskarżam ani też nie potępiam osób wyrażających sceptycyzm odnośnie do zmiany klimatu, co ma miejsce w przypadku punktu 10.
EnglishAnd he said unto them, Extort from no man by violence, neither accuse [any one] wrongfully; and be content with your wages.
I rzekł do nich: Nikomu gwałtu nie czyńcie, i nikogo nie potwarzajcie, a przestawajcie na żołdzie waszym.
Englishbehold how many things they accuse thee of.
EnglishDo not accuse me of racism, be serious.
Proszę nie oskarżać mnie o rasizm, bądźmy poważni.
EnglishWe accuse the Swedish Presidency openly.
EnglishOne might accuse Mr Cappato, as Mr Herrero-Tejedor and Mr Cashman have done, of going beyond the remit.
Można by zarzucić panu posłowi Cappato, jak uczynili to panowie posłowie Herrero-Tejedor i Cashman, że przekroczył swoje kompetencje.

"accused the governor of" - polskie tłumaczenie

accused the governor of
Polish
  • oskarżony gubernatora
  • oskarżył gubernatora o
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"accuse the government" - polskie tłumaczenie

accuse the government
Polish
  • oskarżyć rząd
  • oskarżać rząd
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "accusation":

accusation