EN

accumulator {rzeczownik}

volume_up
1. IT
accumulator (też: battery pack)
Batteries and accumulators and their waste (
Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory (
Batteries and accumulators and waste batteries and accumulators (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) (głosowanie)
Batteries and accumulators that do not comply with the requirements of Directive 2006/66/EC should be withdrawn and should not be allowed to be sold.
Baterie i akumulatory nie spełniające wymagań dyrektywy 2006/66/WE powinny być wycofane z rynku i nie powinny być dopuszczane do obrotu handlowego.

Synonimy (angielski) dla "accumulator":

accumulator
accumulation
accumulative
English