EN

accountancy {rzeczownik}

volume_up
In short, we need to have a proper debate soon on the resistance that is prevalent in the world of accountancy towards exempting these micro-entities.
Krótko mówiąc, musimy wkrótce odbyć właściwą debatę na temat sprzeciwów, z jakimi powszechnie spotyka się w świecie księgowości pomysł wyłączenia mikropodmiotów.
And that's one of the reasons why Arthur Andersen chose to launch Accenture rather than try to persuade the world that Andersen's could stand for something other than accountancy.
Właśnie z tego powodu firma Arthur Andersen stworzyła Accenture zamiast próbować wmawiać światu, że Andersen może znaczyć coś innego niż księgowość.
Only at that point can the common standards in accountancy and internal controls be identified.
Dopiero w tym momencie możliwe będzie określenie wspólnych standardów rachunkowości i kontroli międzynarodowej.
In the same vein, I was grateful for the rapidity with which this Parliament was able to conclude its consideration of the changes in accountancy rules.
Dlatego też byłem wdzięczny Parlamentowi za szybkie rozważenie i rozstrzygnięcie sprawy zmian zasad rachunkowości.
The European Commission should make further efforts to revise the 4th and 7th Company Law Directives so that it can present a European accountancy framework before the end of 2009.
Komisja Europejska powinna podejmować dalsze wysiłki nad nowelizacją czwartej i siódmej dyrektywy o prawie spółek w celu przedstawienia przed końcem 2009 r. europejskich ram rachunkowości.

Przykłady użycia - "accountancy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCollection network for accountancy data on agricultural holdings (codified version) (
Sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych (wersja ujednolicona) (
EnglishOnly at that point can the common standards in accountancy and internal controls be identified.
Dopiero w tym momencie możliwe będzie określenie wspólnych standardów rachunkowości i kontroli międzynarodowej.
EnglishThis mainly concerns insurance, postal, financial, retail, legal and accountancy services.
Dotyczy to głównie sektorów: ubezpieczeń, pocztowego, finansowego, handlu detalicznego oraz usług prawnych i księgowych.
EnglishIn the same vein, I was grateful for the rapidity with which this Parliament was able to conclude its consideration of the changes in accountancy rules.
Dlatego też byłem wdzięczny Parlamentowi za szybkie rozważenie i rozstrzygnięcie sprawy zmian zasad rachunkowości.
EnglishSimplification will be to the great benefit of undertakings, especially SMEs which as a general rule do not have large legal and accountancy departments.
Na uproszczeniu najbardziej skorzystają przedsiębiorstwa, zwłaszcza średnie i małe, które z reguły nie posiadają dużych działów prawnych i księgowych.
EnglishIn short, we need to have a proper debate soon on the resistance that is prevalent in the world of accountancy towards exempting these micro-entities.
Krótko mówiąc, musimy wkrótce odbyć właściwą debatę na temat sprzeciwów, z jakimi powszechnie spotyka się w świecie księgowości pomysł wyłączenia mikropodmiotów.
EnglishAnd that's one of the reasons why Arthur Andersen chose to launch Accenture rather than try to persuade the world that Andersen's could stand for something other than accountancy.
Właśnie z tego powodu firma Arthur Andersen stworzyła Accenture zamiast próbować wmawiać światu, że Andersen może znaczyć coś innego niż księgowość.
EnglishThe European Commission should make further efforts to revise the 4th and 7th Company Law Directives so that it can present a European accountancy framework before the end of 2009.
Komisja Europejska powinna podejmować dalsze wysiłki nad nowelizacją czwartej i siódmej dyrektywy o prawie spółek w celu przedstawienia przed końcem 2009 r. europejskich ram rachunkowości.