"to accommodate to" po polsku

EN

"to accommodate to" - polskie tłumaczenie

EN

to accommodate to {czasownik}

volume_up
1. "sth"
to accommodate to (też: to adapt to)
volume_up
dopasować się do {czas. zwr. dk} (czegoś)
to accommodate to (też: to adapt to)
volume_up
dopasowywać się do {czas. zwr. ndk} (czegoś)

Przykłady użycia - "to accommodate to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
Aby podołać temu problemowi, trzeba będzie zmniejszyć o połowę wydatki na edukację.
EnglishPolicies vary by seller, so they may or may not be able to accommodate your request.
Sprzedawcy stosują własne zasady, więc uznanie żądania dotyczącego zamówienia może być niemożliwe.
EnglishAs policies vary by seller, they may or may not be able to accommodate your change request.
Sprzedawcy stosują własne zasady, więc uznanie prośby i zmiana zamówienia mogą być niemożliwe.
EnglishThere are currently over 140 med-tech companies in Ireland, which accommodate 26 000 jobs.
Mamy w Irlandii ponad 140 firm medyczno-technicznych, które zapewniają 26 tysięcy miejsc pracy.
EnglishAfter thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
Po gruntowej renowacji będzie się tu mieścić część ogólnodostępna.
EnglishIt is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Szczególnie duże znaczenie ma przystosowanie warunków ramowych do potrzeb małych firm i innowacji.
EnglishThe German early years teachers also understand Turkish and can accommodate the children's individual needs.
Niemieckie wychowawczynie rozumieją też język turecki i potrafią reagować na potrzeby dzieci.
EnglishI feel that expectation, and so I accommodate it, and I'm living my life according to what you expect me to do.
Wyczuwam to oczekiwanie, zatem dostosowuję się do niego, I żyję tak, jak tego oczekujecie.
EnglishTherefore, I really hope that the plenary will accommodate the three groups tabling this proposal.
Mam zatem szczerą nadzieję, że zgromadzenie plenarne uwzględni złożenie tego wniosku przez te trzy grupy.
EnglishI have had far more requests than we can accommodate.
Otrzymałam zdecydowanie więcej wniosków niż zdołamy rozpatrzeć.
EnglishWe're producing spaces that accommodate human activity.
Tworzymy przestrzeń, w której mieści się ludzka aktywność.
EnglishIt is no accident that the US asked Poland in particular to accommodate its missiles pointing to the east.
Nieprzypadkowo USA poprosiły Polskę szczególnie o to, by przechowały ich rakiety wycelowane na wschód.
EnglishSo we tried to come up with a program -- how we could remake this structure to better accommodate TED.
Próbowaliśmy więc opracować program, który pozwoliłby nam dostosować strukturę konferencji do jej potrzeb..
EnglishAs I mentioned, there were many more people requesting the floor than we were actually able to accommodate.
Jak już wspominałam, o udzielenie głosu wnioskowało znacznie więcej osób, niż byliśmy w stanie zmieścić.
EnglishIn this spirit of compromise and also in the Christmas spirit, I feel that we can accommodate these proposals.
W związku z duchem Świąt Bożego Narodzenia i z duchem kompromisu, uważam, że możemy przyjąć te wnioski.
EnglishWe have had almost an hour and a half, and we have done our best to accommodate everybody's wishes.
Mieliśmy prawie półtorej godziny i zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby dostosować się do życzeń każdej osoby.
EnglishLevviax may cause visual disturbances particularly in slowing the ability to accommodate and the
Levviax może powodować zaburzenia widzenia, zwłaszcza zmniejszenie zdolności akomodacji i zdolności zwalniania akomodacji.
English. - (DE) As always, it is difficult to accommodate and balance the various different interests and positions.
na piśmie. - (DE) Jak zwykle trudno jest uwzględnić i pogodzić wzajemnie sprzeczne interesy i stanowiska.
EnglishLegislation can be adapted to accommodate them.
Aby im sprostać, możemy dostosować prawodawstwo.
EnglishIt is a poor country showing solidarity, while wealthy Europe is unable to accommodate 5 000 migrants.
Jest to biedny kraj, który stać na solidarność, podczas gdy zamożna Europie nie może zapewnić miejsca 5 tysiącom migrantów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to accommodate to"

to spójnik
to przyimek
Polish
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik
due to przyimek
to look to czasownik
to amount to czasownik
Polish