EN

accidental {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "accidental" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd are we not creating a political problem from accidental legal shortcomings?
I czy nie wywołujemy politycznego problemu z przypadkowych uchybień prawnych.
EnglishIn case of accidental oral uptake, symptomatic treatment should be administered.
W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe.
EnglishIf accidental eye exposure occurs, flush the eyes immediately with clean water.
Jeżeli lek przypadkowo dostanie się do oka, należy natychmiast przemyć je czystą wodą.
EnglishIf accidental eye contact occurs, flush immediately with copious amounts of water.
W razie przypadkowego kontaktu z okiem, przepłukać oko obfitą ilością wody.
EnglishIf accidental eye exposure occurs, the eyes should be rinsed carefully with water.
Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami, należy je ostrożnie przepłukać wodą.
EnglishIn case of accidental eye contact, rinse with abundant quantities of water.
W przypadku kontaktu preparatu z oczami, przemyć oczy obfitą ilością wody.
EnglishIn case of accidental contact with either the skin or the eyes, rinse thoroughly with water.
31/ 37 W razie przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, spłukać obficie wodą.
EnglishIn case of accidental overdosing, symptomatic therapy should be administered.
W razie przypadkowego przedawkowania należy stosować leczenie objawowe.
EnglishIf accidental skin or eye contact occurs, wash immediately with lots of water.
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy je niezwłocznie przemyć dużą ilością wody.
EnglishIn case of accidental contact, rinse with abundant quantities of water.
W razie przypadkowego dostania się środka do oka, należy przepłukać je obficie wodą.
EnglishIn case of accidental skin contact, it is recommended to wash thoroughly with water.
W przypadku kontaktu preparatu ze skórą, przemyć skórę dokładnie wodą.
EnglishIn case of accidental spillage onto skin, wash off immediately with soap and water.
W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.
EnglishIn case of accidental ingestion seek medical advice immediately and show label to physician.
Po przypadkowym spożyciu należy wezwać lekarza i pokazać ulotkę informacyjną.
EnglishIn case of accidental contact, rinse with abundant quantities of water.
W razie przypadkowego dostania się produktu do oka, należy przepłukać je obficie wodą.
EnglishPrecautions must be taken to avoid accidental injection into a vein.
Należy zachować środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego wstrzyknięcia do żyły.
EnglishIn case of accidental contact with the skin, wash affected area with abundant water.
W przypadku przygodnego kontaktu ze skórą, zmyć obfitą ilością wody.
EnglishI find these little vignettes, these little accidental pieces of design, to be refreshing.
Dla mnie te małe winietki, małe przypadkowe fragmenty designu, są bardzo pokrzepiające.
EnglishThere have been cases of accidental and intentional overdose in adult and paediatric patients.
Odnotowano przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie u pacjentów dorosłych i dzieci.
EnglishThen a little accidental racial slur... and everything fell into place.
I jeszcze ten mały rasistowski wybryk... i wszystko było już ustawione.
EnglishAccidental injection is dangerous – read the package leaflet before use.
Przypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne - przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.

Synonimy (angielski) dla "accidental":

accidental
accidentally