EN

accessories {liczba mnoga}

volume_up
Maximize the performance of your Zebra printers and customise them to your application with field- and factory-installable accessories from Zebra.
Zapewnij sobie maksymalną wydajność swoich drukarek Zebra i dostosuj je do określonych zastosowań, wykorzystując akcesoria Zebry instalowane fabrycznie lub u użytkownika.

Przykłady użycia - "accessories" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe camera includes various mounting accessories enabling quick and easy installation.
Kamera zawiera wiele akcesoriów do montażu, umożliwiając szybką i łatwą instalację.
EnglishIf we do any less than our utmost to stop this killing, we become accessories to the slaughter.
Jeżeli nie zrobimy wszystkiego co możliwe, aby zatrzymać tę masakrę, staniemy się jej współsprawcami.
EnglishI know that none of us want to be accessories after the fact of a human rights abuse in a global supply chain.
Nikt z nas nie chce być pionkiem wobec łamania praw człowieka wobec łamania praw człowieka w światowym łańcuchu dostaw.
EnglishSo he designed all these series of accessories.
Zaprojektował on więc całą serię akcesoriów.
EnglishHistory will therefore demand an explanation from many as accessories to the crime, at the very least due to their failures.
Historia zażąda wyjaśnień od wielu, uznając ich za współwinnych zbrodni, co najmniej z powodu ich zaniechań.
EnglishThe list of purchases is very broad, from tickets (32%), clothes, shoes and accessories (also 32%), to electrical appliances (23%).
Lista zakupów jest bardzo obszerna: od biletów (32 %), ubrań, obuwia i dodatków (również 32 %), po urządzenia elektryczne (23 %).
EnglishWe have a duty to demonstrate very clearly to our citizens that the European institutions are not acting as accessories to 'dark forces'.
Naszym obowiązkiem jest bardzo wyraźne pokazanie naszym obywatelom, że instytucje europejskie nie funkcjonują w charakterze narzędzi "sił ciemności”.
EnglishAxis housing configurator guides you to easily find suitable housings and accessories required to mount your camera correctly in a specific location.
Konfigurator obudów Axis dostarcza listę odpowiednich obudów i akcesoriów potrzebnych do prawidłowego zamontowania kamery w określonej lokalizacji.
EnglishMaximize the performance of your Zebra printers and customise them to your application with field- and factory-installable accessories from Zebra.
Zapewnij sobie maksymalną wydajność swoich drukarek Zebra i dostosuj je do określonych zastosowań, wykorzystując akcesoria Zebry instalowane fabrycznie lub u użytkownika.