EN

accelerator {rzeczownik}

volume_up
accelerator (też: fizz, gas)
accelerator (też: accelerant)
And I tried to build a particle accelerator.
Próbowałem zbudować akcelerator cząstek.
For most of my research career, I've been using accelerators, such as the electron accelerator at Stanford University, just up the road, to study things on the smallest scale.
Zwykle wykorzystuję akceleratory cząstek, jak akcelerator liniowy Uniwersytetu Stanforda, w badaniu zjawisk najmniejszej skali.
accelerator

Przykłady użycia - "accelerator" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Large Hadron Collider, a particle physics accelerator, that we'll be turning on later this year.
W tym roku startuje Wielki Zderzacz Hadronów. ~~~ Możliwe, że powstaną w nim cząsteczki ciemnej materii.
EnglishThe ALDE Group is anxious to press the accelerator on defence.
Grupa ALDE pragnie położyć nacisk na obronność.
EnglishNumber seven: particle accelerator mishap.
Numer siedem: Wypadek przy akceleratorze cząstek.
EnglishThe application of the proton accelerator method using a lead-bismuth target opens up even greater possibilities.
Zastosowanie metody przyspieszacza protonów, z wykorzystaniem stopu ołowiu i bizmutu otwiera jeszcze większe możliwości.
EnglishAnd I tried to build a particle accelerator.
Englishgraphics accelerator board
EnglishFor most of my research career, I've been using accelerators, such as the electron accelerator at Stanford University, just up the road, to study things on the smallest scale.
Zwykle wykorzystuję akceleratory cząstek, jak akcelerator liniowy Uniwersytetu Stanforda, w badaniu zjawisk najmniejszej skali.
EnglishOne of the things he raved about was that a particle accelerator experiment could go haywire and set off a chain reaction that would destroy the world.
Jedną z rzeczy, o których wrzeszczał, było to że eksperyment z przyspieszaniem cząstek mógł wymknąć się spod kontroli i wyzwolić reakcję łańcuchową, która zniszczy świat.

Synonimy (angielski) dla "accelerator":

accelerator
acceleration