EN

academics {liczba mnoga}

volume_up
Other members of his team are former diplomats, businessmen and academics; none of them known for their criticism of the present system.
Pozostali członkowie jego zespołu to byli dyplomaci, biznesmeni i nauczyciele akademiccy; żaden z nich nie jest znany ze swojego krytycznego podejścia do obecnego systemu.

Przykłady użycia - "academics" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
Pod wpływem tych środowisk nie porusza tego serial dokumentalny "Horizon".
EnglishThese findings by the economists and the academics are quite surprising to me.
Te ustalenia ekonomistów i akademików są dla mnie sporym zaskoczeniem.
EnglishNo longer is the proposal being advocated just by academics and minority or opposition groups.
Propozycja ta nie jest popierana już tylko przez naukowców i małe lub opozycyjne grupy.
EnglishSerious academics in Skopje do not support the nationalistic trends of their Prime Minister.
Poważni uczeni akademiccy w Skopje nie popierają nacjonalistycznych zapędów swojego premiera.
EnglishThe Europe 2020 strategy, for example, aims to increase the number of academics considerably.
Strategia "Europa 2020” ma na przykład na celu znaczne zwiększenie liczby pracowników naukowych.
EnglishChristian writers and academics are having to go into hiding.
Chrześcijańscy pisarze i pracownicy naukowi będą musieli się ukrywać.
EnglishIt will give students, academics and universities increased access to information and research.
Dzięki niej studenci, pracownicy uczelni i uniwersytetów będą mieć szerszy dostęp do informacji i badań.
EnglishOr, as some people, especially academics prefer, beauty is in the culturally conditioned eye of the beholder.
Albo, jak twierdzą niektórzy, szczególnie kręgi akademickie, piękno jest uwarunkowane kulturowo.
EnglishWe academics -- I am an academic -- we love complexity.
My, akademicy -- jestem jednym z nich -- kochamy złożoność.
EnglishIs this just a game that diplomats and academics play?
Czy to tylko gra, w którą grają dyplomaci i akademicy?
EnglishWhy do we actually need such a high number of academics when there are no suitable jobs for them?
Dlaczego właściwie potrzebujemy tak wysokiej liczby osób z wyższym wykształceniem, skoro nie ma dla nich odpowiednich miejsc pracy?
EnglishYou wouldn't let academics out in the wild.
Nie puścilibyście naukowców luzem na wolność.
EnglishThis morning, I exchanged emails with a couple of Albanian academics about this evening's debate.
Dziś rano korespondowałem elektronicznie z dwoma albańskimi wykładowcami akademickimi i rozmawialiśmy na temat dzisiejszej wieczornej debaty.
EnglishEach focal topic had its own event forms and formats and was supported in terms of content by prominent academics and cultural advisers.
Każdemu zagadnieniu zostaną poświęcone różne rodzaje imprez, każde z nich będzie także miało swój własny format.
EnglishThere have been riots at the university, hundreds of arrests (including of academics) and allegations of assaults and torture.
Na uniwersytetach były zamieszki, dokonano setek zatrzymań (w tym pracowników uniwersytetów) oraz dopuszczono się napadów i tortur.
EnglishThere are considerably higher numbers of qualified academics in other Member States, and we should study their systems.
W innych państwach członkowskich jest znacznie większa liczba wykwalifikowanych absolwentów i dlatego powinniśmy zbadać tamtejsze systemy.
EnglishFind an EU expert speaker (lawyers, consultants, academics) if you're planning an EU-focused event in your area.
Znajdź prelegenta specjalizującego się w tematyce UE (prawnicy, konsultanci, pracownicy naukowi), jeżeli organizujesz lokalną imprezę na temat UE.
EnglishInstead, the grants go to academics with no experience, who then come to him to find out how he does what he does.
W zamian za to, dotacje są przekazywane naukowcom bez doświadczenia, którzy następnie przychodzą do niego, aby dowiedzieć się, jak robi to, co robi.
EnglishThis brought together ministers, senior officials and renowned academics as well as representatives of this Parliament and the Commission.
Spotkali się wówczas ministrowie, urzędnicy wyższego szczebla i znani uczeni, a także przedstawiciele tego Parlamentu i Komisji.
English. - The Arctic has long been absent from our agenda, but now it is once again drawing the attention of politicians and academics.
Arktyka bardzo długo była nieobecna w naszym porządku dziennym, lecz teraz raz jeszcze przyciąga uwagę polityków i kręgów akademickich.

Synonimy (angielski) dla "academic":

academic