"academic year" po polsku

EN

"academic year" - polskie tłumaczenie

EN

academic year {rzeczownik}

volume_up
academic year
Rok akademicki zaczyna się około 1 października, trwa 30 tygodni i składa się semestrów jesiennego i wiosennego.

Przykłady użycia - "academic year" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe competition runs in 11 euro area countries in the academic year 2011-2012.
Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2011–2012 w 11 krajach strefy euro i składa z trzech etapów.
EnglishAnd yet, India has nearly the highest teacher absenteeism in the world, with one out of four teachers not going to school at all the entire academic year.
A jednak to w Indiach najwięcej nauczycieli na świecie nie pojawia się w pracy.
EnglishRecently in Spain, the Valencia regional government decided to include a subject for the next academic year.
Niedawno w Hiszpanii samorząd regionu Walencja postanowił uwzględnić ten przedmiot w programie nauczania na kolejny rok szkolny.
EnglishIndian academic year begins in June.
EnglishThe academic year covers up to 30 weeks.

Rok akademicki zaczyna się około 1 października, trwa 30 tygodni i składa się semestrów jesiennego i wiosennego.

EnglishIn the 2004-2005 academic year, the percentage of immigrants in compulsory education was 10.3% of all children, while in sixth-form colleges it was just 4%.
W roku szkolnym 2004-2005 dzieci imigrantów w systemie edukacji obowiązkowej stanowiły 10,3%, podczas gdy w szkołach średnich - zaledwie 4%.
EnglishIt will therefore be possible for this programme to enter into force in January 2009 and thus to benefit students starting from the beginning of the academic year in September.
Przedmiotowy program będzie zatem mógł wejść w życie w styczniu 2009 roku i dzięki temu studenci będą z niego korzystać od początku roku akademickiego rozpoczynającego się we wrześniu.

Synonimy (angielski) dla "academic year":

academic year

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "academic year"

year rzeczownik
Polish
academic przymiotnik
academic rzeczownik
tropical year rzeczownik
every year
calendar year rzeczownik
academic record rzeczownik
in a year
intercalary year rzeczownik
year after year przysłówek
Polish