"academia" po polsku

EN

"academia" - polskie tłumaczenie

EN

academia {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "academia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI believe that the world of academia, research and universities can also help with this.
Liczę także na pomoc ze strony środowisk akademickich, badawczych i uniwersyteckich.
EnglishPolish research and academia is at a high European level, and in many instances is leading the world.
Polskie środowisko badawczo-akademickie reprezentuje wysoki poziom europejski, a w wielu wypadkach należy do czołówki światowej.
EnglishThese figures lead one to believe that there are problems with women's access to the upper reaches of academia.
Liczba ta sprawia, że skłaniamy się ku stwierdzeniu, że występują problemy z dostępem kobiet do wyższych stopni akademickich.
EnglishThere are strong disincentives for researchers wishing to move jobs within academia and industry and vice versa.
Istnieją silne bodźce zniechęcające naukowców zarówno ze środowiska akademickiego, jak i sektora przedsiębiorstw, do zmiany pracy.
EnglishBetter, more intensive cooperation encourages the exchange and dissemination of knowledge, both in business and in academia.
Lepsza, bardziej intensywna współpraca zachęca do wymiany i rozpowszechniania wiedzy, zarówno w biznesie, jak i na uczelniach.
EnglishI know that as a scientist, I have information and as a human being, I can communicate with anybody, inside or outside of academia.
Wiem, że jako naukowiec mam informacje i jako istota ludzka mogę porozumieć się z kimkolwiek, ze środowiska akademickiego lub spoza.
EnglishAcademia says no.
EnglishThe Member States must create a favourable environment for active cooperation between businesses, public sector and academia.
Państwa członkowskie muszą stworzyć warunki sprzyjające aktywnej współpracy między przedsiębiorstwami, sektorem publicznym i środowiskiem akademickim.
EnglishNonetheless, women are still poorly represented at the highest levels of academia.
Kobiety, mimo iż stanowią większość wśród wykładowców (ponad 50%), w większości pracują na niższych stanowiskach.
EnglishGiven the duress that we're feeling environmentally in these times, it is time for scientists to reach outward, and time for those outside of science to reach towards academia as well.
Ze względu na to, że musimy dzisiaj myśleć ekologicznie teraz naukowcy powinni wychodzić na zewnątrz, i tak samo ludzie spoza nauki powinni przychodzić do badaczy.

Synonimy (angielski) dla "academia":

academia
English