EN

abusively {przysłówek}

volume_up
abusively
abusively (też: insultingly)

Przykłady użycia - "abusively" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe should only be afraid that the ECI is used not in the spirit of the Treaty, not for its intended purpose but abusively or not at all.
Należy tylko się obawiać, że inicjatywa będzie wykorzystywana nie w duchu traktatu, a więc nie w zamierzonym celu, lecz w sprzeczności z nim lub też w ogóle.
EnglishWhen the Charter of Fundamental Rights was adopted, it was feared that it would be invoked abusively in the future and that it would clash with national law.
Gdy przyjmowano kartę praw podstawowych obawiano się, że w przyszłości zostanie ona wykorzystana w obraźliwy sposób oraz że będzie kolidować z prawem krajowym.