EN

abuser {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "abuser" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt has helped train and arm terrorists that have attacked NATO forces in Afghanistan and it is a human rights abuser.
Pomagał w szkoleniu i zbrojeniu terrorystów, którzy zaatakowali siły NATO w Afganistanie i narusza prawa człowieka.
EnglishSuch women require help from government to re-enter the labour market in order to acquire true economic independence from their abuser.
Te kobiety wymagają pomocy ze strony rządu, by ponownie wejść na rynek pracy i dzięki temu całkowicie uniezależnić się finansowo od swoich prześladowców.