EN

abundantly {przysłówek}

volume_up
abundantly (też: amply, profusely)
I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
Żywność jego będę obficie błogosławił, a ubogich jego nasycę chlebem.
The thief cometh not, but that he may steal, and kill, and destroy: I came that they may have life, and may have [it] abundantly.
Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a zabijał i tracił; jam przyszedł, aby żywot miały, i obficie miały.
Thou waterest its furrows abundantly; Thou settlest the ridges thereof: Thou makest it soft with showers; Thou blessest the springing thereof.
Nawiedzasz ziemię, i odwilżasz ją; obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym, napełnionym wodami, i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz.

Przykłady użycia - "abundantly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
Żywność jego będę obficie błogosławił, a ubogich jego nasycę chlebem.
EnglishThis is why I need to make it abundantly clear that we need to really address the problem.
I właśnie dlatego muszę z zupełną jasnością stwierdzić, że powinniśmy zająć się przedmiotowym problemem.
EnglishThis has been abundantly demonstrated by the speakers before me.
Zademonstrowały to wystąpienia moich przedmówców.
EnglishAfter all, it is abundantly clear that this all centres on stimulation, knowledge sharing and monitoring.
Jest w pełni jasne, że wszystkie one skupiają się na symulacji, dzieleniu się wiedzą i na monitoringu.
EnglishThe latest events have made it abundantly clear that Russia cannot be a reliable energy partner.
Ostatnie wydarzenia pokazały też dobitnie, że Rosja nie może być wiarygodnym partnerem w stosunkach energetycznych.
EnglishIt is therefore abundantly clear that investing in health systems is essential in the fight against poverty.
Jest więc zupełnie jasne, że inwestowanie w systemy opieki zdrowotnej jest niezbędne w walce z ubóstwem.
EnglishWhich the skies pour down And drop upon man abundantly.
Który spuszczają obłoki, a spuszczają na wiele ludzi.
EnglishThe tents of robbers prosper, And they that provoke God are secure; Into whose hand God bringeth [abundantly].
Spokojne i bezpieczne są namioty zbójców tych, którzy draźnią Boga, którym Bóg daje w ręce dobre rzeczy.
EnglishSo David prepared abundantly before his death.
I nagotował Dawid przed śmiercią swą bardzo wiele potrzeb.
EnglishThis also became abundantly clear in the Mattel case.
Stało się to niezwykle wyraźne w przypadku Mattela.
EnglishOn the left-hand side, you see a market in Laos where they have abundantly present all kinds of insects that you choose for dinner for the night.
Po lewej stronie widzicie targ w Laosie z mnóstwem owadów do wyboru na kolację.
EnglishA number of previous votes and my report on CCS demonstration facilities have made my support on these points abundantly clear.
Kilka poprzednich wniosków oraz moje sprawozdanie dotyczące udogodnień CCS w pełni uzasadniają moje poparcie.
Englishand that most of the brethren in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear.
A wiele ich z braci w Panu serca nabywszy z moich związek, śmielszymi są, bez bojaźni mówić słowo.
EnglishThe thief cometh not, but that he may steal, and kill, and destroy: I came that they may have life, and may have [it] abundantly.
Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a zabijał i tracił; jam przyszedł, aby żywot miały, i obficie miały.
EnglishEat, O friends; Drink, yea, drink abundantly, O beloved.
EnglishThey shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; And thou wilt make them drink of the river of thy pleasures.
EnglishSo I need to make this abundantly clear: the Commission is not prepared simply to throw money at the problem.
Chciałbym dlatego przedstawić to zupełnie jasno: Komisja nie jest gotowa na to, aby zwyczajnie marnować pieniądze w związku z tym problemem.
EnglishNow, at a time of crisis, it is abundantly clear what has been neglected in this area, especially in the new Member States.
Obecnie, w dobie kryzysu, aż nazbyt oczywiste są zaniedbania na tym obszarze, w szczególności w nowych państwach członkowskich.
EnglishAnd you, be ye fruitful, and multiply; Bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.
I uczynił Bóg rozpostarcie; uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem; i między wodami, które są nad rozpostarciem; i stało się tak.
EnglishIn their streets they gird themselves with sackcloth; on their housetops, and in their broad places, every one waileth, weeping abundantly.
Na ulicach jego przepaszą się worem; na dachach jego i na rynkach jego każdy kwilić będzie, wracajac się z płaczem.

Synonimy (angielski) dla "abundantly":

abundantly
abundance