"abstention" po polsku

EN

"abstention" - polskie tłumaczenie

EN

abstention {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "abstention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe question is how it will be used and who will be using it, hence our abstention.
Pytanie brzmi, jak będą one używane i kto będzie ich używać, dlatego wstrzymaliśmy się od głosu.
EnglishThese same reasons are also behind our abstention on the remaining reports.
Właśnie z tych powodów zdecydowaliśmy się wstrzymać od głosowania w sprawie pozostałych sprawozdań.
EnglishMy final vote on the directive is one of abstention.
Ostatecznie wstrzymałam się od głosu przy głosowaniu w przedmiocie tej dyrektywy.
EnglishHence our abstention in the final vote on this report.
Stąd nasz głos wstrzymujący się w głosowaniu końcowym nad tym sprawozdaniem.
EnglishWe lament the abstention rate in European elections and 'No' votes in referendums.
Lamentujemy nad niską frekwencją w europejskich wyborach i liczbą głosów na "nie” w europejskich referendach.
EnglishThese, amongst others, are some of the reasons behind our abstention.
Między innymi z tych względów wstrzymaliśmy się od głosu.
EnglishThe reason for my abstention is not complicated.
Powód, dla którego wstrzymałem się od głosu, nie jest skomplikowany.
EnglishWhen abstaining in a vote, any member of the Council may qualify its abstention by making a formal declaration.
Każdy członek Rady, który wstrzymuje się od głosu, może jednocześnie złożyć formalne oświadczenie.
EnglishTherefore, our final vote was one of abstention.
Dlatego w końcowym głosowaniu wstrzymaliśmy się od głosu.
English. - My statement aims to justify my abstention on the resolution on Turkey.
na piśmie - W moim oświadczeniu pragnę uzasadnić powód wstrzymania się od głosu podczas głosowania nad rezolucją w sprawie Turcji.
EnglishThus, we could not in good conscience support such a report, which explains our voting abstention on the subject.
Nie możemy zatem z czystym sumieniem poprzeć takiego sprawozdania, co wyjaśnia nasze wstrzymanie się od głosu.
EnglishThis is precisely why abstention is so high.
To z tego powodu tak wiele osób zostaje w domach.
EnglishThis abstention does not concern all other delegations referred to in the same decision, which we support.
Nasze wstrzymanie się od głosu nie dotyczy wszystkich pozostałych delegacji ujętych w tej samej decyzji, które popieramy.
EnglishThere are some positive aspects, but also many negative aspects, and this is the reason for our abstention.
Dyrektywa zawiera pozytywne aspekty, ale również wiele negatywnych i to one są powodem naszego wstrzymania się od głosu.
EnglishThat being the case, my abstention is justified.
EnglishThis is the reason for our abstention.
Z tych powodów zdecydowaliśmy się wstrzymać od głosu.
EnglishThis report deserved an abstention.
Sprawozdanie to skłania nas do wstrzymania się od głosu.
English. - On behalf of ALDE I would like to state the reasons for our abstention on the final vote.
na piśmie. - W imieniu grupy ALDE chciałabym przedstawić powody naszego wstrzymania się od głosu podczas końcowego głosowania.
EnglishThat explains our abstention.
To wyjaśnia naszą decyzję o wstrzymaniu się od głosu.
EnglishThis is also the reason for my abstention.

Synonimy (angielski) dla "abstention":

abstention
English