EN

absorbing {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "absorbing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.
Przyjmujemy antybiotyki w naszym jedzeniu, co skutkuje podwyższoną opornością.
EnglishCulture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
Kulturę można przekazywać, może ona zarówno wchłaniać, jak i eliminować.
EnglishAnd now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
Pokazuje w jaki sposób atomy w atmosferze Słońca pochłaniają światło.
EnglishAnd that could be the basis of a sunscreen because sunscreens work by absorbing ultraviolet light.
Może jest to spowodowane filtrem słonecznym, ponieważ filtry pochłaniają światło ultrafioletowe.
EnglishOn Wednesday, 12 December 2007, a liquidity-absorbing
W środę, 12 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność
EnglishOn Friday, 7 December 2007, a liquidity-absorbing
W piątek, 7 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność
EnglishIt is made out of anti-sun and heat-absorbing glass, with a non-mirror finish and a neutral tint.
Jest wykonana z przeciwsłonecznego i ciepłochłonnego szkła z wykończeniem bezodblaskowym w neutralnym odcieniu.
EnglishBut we as adults are no longer absorbing those statistics.
Ale my jako dorośli już nie sporządzamy statystyk.
English(Laughter) It's absorbing my sweat, and it's feeding on it.
EnglishOceans and vegetation on land have camouflaged warming by absorbing more than half of man-made emissions so far.
Oceany i wegetacja na lądzie zamaskowały ocieplenie, absorbując ponad połowę emisji, za które odpowiada człowiek.
EnglishI do not see our Union as 'absorbing' nations.
Nie postrzegam Unii w kontekście "wchłaniania”.
EnglishWhich is used actually to identify chemical elements in a cool matter, which is absorbing exactly at those frequencies.
Tak identyfikujemy pierwiastki chemiczne w materii chłodnej, która absorbuje na określonych częstotliwościach.
EnglishThis showed that cyclists were absorbing an excessive quantity of fine particulates when they were close to a moped.
Niniejsze badania wykazały, że rowerzyści wdychają pokaźną ilość drobnych pyłów, gdy znajdują się w pobliżu motoroweru.
EnglishThey're absorbing all the ambient energy.
EnglishIn order to prevent the buildings from absorbing too much heat from the sun, highly efficient sun screens/glare shields will be integrated into the facades.
Budynki będą chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem dzięki wbudowanym w elewacje osłonom przeciwsłonecznym i przeciwodblaskowym.
EnglishTwo fundamental reforms need to be added - the reform of the CAP and the reform of the cohesion policy, two budget items absorbing a large volume of resources.
Konieczne są jeszcze dwie reformy o fundamentalnym znaczeniu - reforma WPR i reforma polityki spójności, dwóch pozycji budżetowych pochłaniających dużą część środków.
EnglishOn Friday, 21 December 2007, a liquidity-absorbing fine-tuning operation of EUR 141.6 billion, conducted through the collection of fixed-term deposits, was settled.
W piątek, 21 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 141,6 mld euro.
EnglishBut we have padding, and fantastic shock-absorbing things like Sorbothane -- the materials that help us, when we're hit like this, not to hurt ourselves too much.
Ale mamy ochraniacze i fantastyczne amortyzatory wstrząsów takie jak Sorbothane. ~~~ Materiały, które pomagają nam przy zderzeniach, tak jak tutaj, nie odnieść zbyt wielkich obrażeń.
EnglishAn average working week of 48 hours, calculated over a year, offers more than ample scope for absorbing peak times and for respecting the necessary resting times at the same time.
Przeciętny tygodniowy czas pracy wynoszący 48 godzin gwarantuje wystarczająco dużo czasu na pokrycie okresów szczytowych i jednoczesne poszanowanie okresów koniecznego odpoczynku.
EnglishI have a specific question for the Commission - and, incidentally, I note with regret that Mr Barroso evidently does not consider the debate absorbing enough to stay until the end.
Mam konkretne pytanie do Komisji - a przy okazji zauważam z przykrością, że pan Barroso najwyraźniej nie uważa tej debaty za dostatecznie zajmującą, aby pozostać na niej do końca.

"absorbing energy" - polskie tłumaczenie

volume_up
absorbing energy
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"absorbing heat" - polskie tłumaczenie

volume_up
absorbing heat
Polish
Więcej chevron_right

"absorbing information" - polskie tłumaczenie

volume_up
absorbing information
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "absorbing":

absorbing
absorbed
absorbent