EN

absorbent {przymiotnik}

volume_up
absorbent

Przykłady użycia - "absorbent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWear waterproof gloves and soak up the liquid with an appropriate absorbent.
Należy stosować wodoodporne rękawice i zebrać płyn za pomocą odpowiedniej bibuły.
EnglishAnd, the other component on a breathing loop is the carbon dioxide absorbent canister.
Innym elementem pętli oddychania jest zbiornik z pochłaniaczem dwutlenku węgla.
EnglishIf it is suspected that the CO2 absorbent may be desiccated, it must be replaced.
W razie podejrzenia nadmiernego wysuszenia substancji pochłaniającej CO2, substancję tę należy wymienić na nową.
EnglishIf it is suspected that the CO2 absorbent may be desiccated, it must be replaced.
2/ 25 W razie podejrzenia nadmiernego wysuszenia substancji pochłaniającej CO2, substancję tę należy wymienić na nową.
EnglishAn unusual decrease in the expected depth of anaesthesia compared to the vaporiser setting may indicate excessive heating of the CO2 absorbent canister.
Niespodziewane zmniejszenie oczekiwanej głębokości znieczulenia, nieadekwatne do ustawienia parownika, może być spowodowane nadmiernym wzrostem temperatury w pojemniku pochłaniacza CO2.
EnglishAlso, the category of pharmaceutical products is widened to cover all absorbent hygiene products, particularly children's nappies and medical equipment for the disabled.
Poszerzona zostaje również kategoria produktów farmaceutycznych, o wszystkie pochłaniające środki higieniczne, szczególnie pieluchy dla niemowląt oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
EnglishRare cases of excessive heat production, smoke and/ or fire in the anaesthetic machine have been reported during the use of a desiccated CO2 absorbent and sevoflurane.
W sporadycznych przypadkach opisywano nadmierny wzrost temperatury, wytwarzanie dymu i (lub) zapłon w aparacie do znieczulenia, w którym stosowano wysuszoną substancję pochłaniającą CO2 i sewofluran.

Synonimy (angielski) dla "absorbent":

absorbent
absorbed
absorbing