"absenteeism" po polsku

EN

"absenteeism" - polskie tłumaczenie

EN

absenteeism {rzeczownik}

volume_up
Begging, keeping children from basic health care, or worse, systematic school absenteeism, are altogether wrong in our society.
Żebranie, pozbawianie dzieci podstawowej opieki zdrowotnej lub, co gorsza, systematyczna absencja szkolna są uznawane za zdecydowanie nie do przyjęcia w naszym społeczeństwie.

Przykłady użycia - "absenteeism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor businesses, it is about reducing the costs of absenteeism, sick pay and loss of productivity.
Z punktu widzenia przedsiębiorstw chodzi o redukowanie kosztów absencji, zasiłków chorobowych i spadku produkcyjności.
EnglishUnfortunately, the fact that physical education classes are not attractive leads to an increase in absenteeism.
Niestety, fakt, że lekcje wychowania fizycznego nie są atrakcyjne, prowadzi do wzrostu liczby nieobecności.
EnglishAnd yet, India has nearly the highest teacher absenteeism in the world, with one out of four teachers not going to school at all the entire academic year.
A jednak to w Indiach najwięcej nauczycieli na świecie nie pojawia się w pracy.
EnglishBegging, keeping children from basic health care, or worse, systematic school absenteeism, are altogether wrong in our society.
Żebranie, pozbawianie dzieci podstawowej opieki zdrowotnej lub, co gorsza, systematyczna absencja szkolna są uznawane za zdecydowanie nie do przyjęcia w naszym społeczeństwie.
EnglishHuge unemployment among the adults and the shocking levels of school absenteeism among Roma children are not in the first instance the result of any discrimination whatsoever.
Olbrzymi wskaźnik bezrobocia wśród dorosłych i szokujący poziom absencji szkolnej wśród romskich dzieci nie są głównie skutkiem dyskryminacji.
EnglishThey have been responsible for loss of income for small and medium-sized farmers, absenteeism and the abandonment of agricultural activity, favouring large landowners only.
Są one odpowiedzialne za utratę dochodu przez drobnych i średnich rolników, porzucanie przez nich działalności rolniczej, faworyzowanie jedynie wielkich właścicieli ziemskich.