"abscess" po polsku

EN

"abscess" - polskie tłumaczenie

EN

abscess {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
abscess (też: ulcer)
opportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess,
zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia
opportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess, joint infection, wound infection, skin infection
zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia
oral cavity, inflammation of the tongue or gums, mouth ulcers, toothache or tooth abscess
nosa, problemy dotyczące jamy ustnej, zapalenie języka lub dziąseł, owrzodzenie jamy ustnej, ból zębów lub ropień okołozębowy
2. inne
abscess (też: boil)

Przykłady użycia - "abscess" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishopportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess,
zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia
EnglishIn very rare cases an abscess may develop at the injection site or in the regional lymph nodes.
Sporadycznie, może dojść do powstawania ropni w miejscu wstrzyknięcia lub regionalnych węzłach chłonnych.
EnglishInfections at the injection site (including abscess and cellulitis) occurred in 1.5 % of patients.
U 1, 5 % pacjentów wystąpiły zakażenia w miejscu wstrzyknięcia, w tym ropnie i zapalenie tkanki łącznej.
Englishoral cavity, inflammation of the tongue or gums, mouth ulcers, toothache or tooth abscess
nosa, problemy dotyczące jamy ustnej, zapalenie języka lub dziąseł, owrzodzenie jamy ustnej, ból zębów lub ropień okołozębowy
EnglishSepsis, tuberculosis, abscess, bacterial infection, fungal infection, cellulitis, candidiasis Unknown:
Posocznica, gruźlica, ropień, zakażenia bakteryjne, zakażenia grzybicze, zapalenie tkanki łącznej, kandydoza Nieznana:
Englishopportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess, joint infection, wound infection, skin infection
zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia
EnglishUncommon Injection site abscess
EnglishUncommon Injection site abscess
Englishmedia, tooth abscess, herpes simplex, urinary tract infection, vaginitis, gastroenteritis Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps) Common:
rot zapalenie ucha środkowego, ropień okołozębowy, opryszczka pospolita, zakażenia układu moczowego, zapalenie pochwy,
EnglishThe most commonly reported infections were upper respiratory tract infection and pharyngitis, and the most commonly reported serious infection was abscess.
Najczęściej zgłaszanymi infekcjami było zakażenie górnych dróg oddechowych i zapalenie gardła, a najczęściej zgłaszaną ciężką infekcją był ropień.
EnglishIn addition to the clinical signs given under section 4.6, vaccination with a ten times overdose may induce an abscess in one of the submandibular lymph nodes.
Poza objawami klinicznymi wymienionymi w punkcie 4. 6 szczepienie dawką dziesięciokrotną może spowodować wystąpienie ropnia w jednym z węzłów chłonnych żuchwowych.
EnglishSepsis, Urinary tract infection, Cellulitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Oral candidiasis, Influenza, Gastroenteritis, Fungal infection, Infection, Tooth abscess
zapalenie tkanki podskórnej, zapalenie migdałków, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej, grypa, nieżyt żołądkowo - jelitowy, zakażenia grzybicze, zakażenia, ropień zęba
EnglishInjection site reactions including pain, inflammation and very rare cases of abscess or cellulitis that may require surgical intervention have been reported.
Zgłoszono występowanie odczynów w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból, zapalenie oraz bardzo rzadko ropień lub zapalenie tkanki łącznej, które mogą wymagać interwencji chirurgicznej.
EnglishSepsis, Urinary tract infection, Cellulitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Oral candidiasis, Influenza, Gastroenteritis, Fungal infection, Infection, Tooth abscess
dróg moczowych zapalenie tkanki podskórnej, zapalenie migdałków, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej, grypa nieżyt żołądkowo - jelitowy, zakażenia grzybicze, zakażenia, ropień zęba
EnglishIn very rare cases an abscess and discharge may develop at the injection site, and the lymph nodes in the head may enlarge, which may be painful for a short while.
W bardzo rzadkich przypadkach w miejscu wstrzyknięcia może rozwinąć się ropień i wydzielina, a węzły chłonne na głowie mogą ulec powiększeniu, co może przez krótki czas sprawiać dolegliwości bólowe.
Englishabscess of the fallopian tubes and ovaries or of the pelvis), for which your doctor considers an intravenous treatment necessary, treatment with [ Invented name ] tablets is not appropriate.
powikłaniami (np. kiedy występuje ropień jajowodu i jajnika lub w obrębie miednicy) lekarz może uznać, że konieczne jest dożylne podawanie leku, gdyż leczenie [ Nazwa własna ] nie jest właściwe.