"abrogation" po polsku

EN

"abrogation" - polskie tłumaczenie

EN

abrogation {rzeczownik}

volume_up
1. Prawo
abrogation (też: repeal, reversal)
Today the Commission has also approved the abrogation of the excessive deficit procedure for Portugal and Italy.
Dziś Komisja zatwierdziła również uchylenie procedury nadmiernego deficytu dla Portugalii i Włoch.
Abrogation of all human rights - which, as we know, is already practised in some cases in the United States - must not of course occur in Europe.
Oczywistym jest, że uchylenie wszystkich praw człowieka - które, jak wiemy, jest już praktyką stosowaną w Stanach Zjednoczonych - nie może mieć miejsca w Europie.

Przykłady użycia - "abrogation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn the event of abrogation of the exemption status, the provisions of this Protocol shall cease to apply.
W przypadku uchylenia derogacji niniejszy Protokół przestaje być stosowany.
EnglishToday the Commission has also approved the abrogation of the excessive deficit procedure for Portugal and Italy.
Dziś Komisja zatwierdziła również uchylenie procedury nadmiernego deficytu dla Portugalii i Włoch.
EnglishAs for the abrogation of the exemption, the procedure referred to in Article III-198 of the Constitution shall only be initiated at the request of Denmark.
Procedura określona w artykule III-198 Konstytucji w celu uchylenia tej derogacji zostanie rozpoczęta jedynie na wniosek Danii.
EnglishOpinion on the abrogation of the legal tender status of banknotes and coins denominated in French francs (CON/2002/6)France, 24.1.2002,
Opinia w sprawie utraty statusu prawnego środka płatniczego przez banknoty i monety wyrażone we frankach francuskich (CON/2002/6)Francja, 24.1.2002,
EnglishThe European Central Bank shall give advice in the preparations for the abrogation of the derogations referred to in Article III-198 of the Constitution.
Europejski Bank Centralny pełni funkcję doradczą w przygotowaniach do zniesienia derogacji określonych artykułem III-198 Konstytucji.
EnglishAbrogation of all human rights - which, as we know, is already practised in some cases in the United States - must not of course occur in Europe.
Oczywistym jest, że uchylenie wszystkich praw człowieka - które, jak wiemy, jest już praktyką stosowaną w Stanach Zjednoczonych - nie może mieć miejsca w Europie.

Synonimy (angielski) dla "abrogation":

abrogation