"to abrogate" po polsku

EN

"to abrogate" - polskie tłumaczenie

EN to abrogate
volume_up
[abrogated|abrogated] {czasownik}

to abrogate
volume_up
uchylić {czas. dk}
If this is the case, it abrogates the derogation, which means that the Member States concerned would become members of the euro area.
W przypadku decyzji pozytywnej derogacja zostaje uchylona, co oznacza, że dane państwo członkowskie może przystąpić do strefy euro.
to abrogate (też: to repeal, to overrule)
volume_up
uchylać {czas. ndk}
The rights of Members must be defended by the Chair, not abrogated by the Chair at every hand's turn.
Poseł przewodniczący posiedzeniu powinien bronić praw posłów, a nie raz po raz je uchylać.
The EU Council monitors implementation of its recommendations and abrogates the decision of the existence of an excessive deficit when the latter is corrected.
Następnie Rada monitoruje wykonywanie tych zaleceń, a gdy nadmierny deficyt zostanie skorygowany – uchyla decyzję stwierdzającą jego istnienie.
to abrogate (też: to call off, to cancel, to drop, to recall)
volume_up
odwołać {czas. dk}
to abrogate (też: to annul, to cancel, to delegitimize)
volume_up
unieważnić {czas. dk}

Przykłady użycia - "to abrogate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe cannot abrogate our responsibility to civilisation.
To jest nasza cywilizacyjna odpowiedzialność.
EnglishI believe that the role of the state in this is a limited one - it should not seek to abrogate the rights and duties of parents, of the churches and of schools.
Uważam, że rola państwa w tym zakresie jest ograniczona - nie powinno ono dążyć do unieważniania praw i obowiązków rodziców, kościołów i szkół.