"abroad" po polsku

EN

"abroad" - polskie tłumaczenie

volume_up
abroad {rzecz.}
volume_up
abroad {przysł.}

EN abroad
volume_up
{rzeczownik}

abroad
Sometimes countries try to devalue their currency in order to make a profit from sales abroad.
Czasami państwa próbują przeprowadzić dewaluację swojej waluty, aby zarobić na sprzedażach zagranicą.
In addition, 17% said they expected to work abroad at some time in the future.
Poza tym 17% rozważa podjęcie w przyszłości pracy zagranicą.
Human welfare at home and abroad is our common yardstick.
Dobrobyt obywateli w kraju i zagranicą jest naszą wspólną miarą.

Synonimy (angielski) dla "abroad":

abroad

Przykłady użycia - "abroad" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Niemniej węgierscy demokraci nie oczekują, że lekarstwo przyjdzie z za granicy.
EnglishIn 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
W 1989 roku niewątpliwie znaliśmy wiele osób z zagranicy i konsultowaliśmy się z nimi.
EnglishNowhere is this more obvious than in the treatment of its citizens when travelling abroad.
Nigdy nie jest to bardziej oczywiste niż podczas zagranicznych podróży obywateli.
EnglishThou shalt have a place also without the camp, whither thou shalt go forth abroad:
Będziecie też mieli miejsce za obozem, gdzie będziecie wychodzili na potrzebę przyrodzoną;
EnglishYES - Your being posted abroad to work does not affect your family's health insurance.
TAK – Twoja delegacja zagraniczna nie wpływa na ubezpieczenie zdrowotne Twojej rodziny.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
To nie tylko Rosjanie uważają te kraje za swoją "bliską zagranicę”.
EnglishLooking for advice on doing business abroad within or outside the EU?
Potrzebujesz porady, jak prowadzić działalność gospodarczą w UE lub poza nią?
EnglishShould thy springs be dispersed abroad, And streams of water in the streets?
Niech się precz rozchodzą źródła twoje, a po ulicach strumienie wód.
EnglishIt gives you the opportunity to travel and live abroad, while doing something worthwhile.
To okazja do wyjazdu i zamieszkania w innym kraju, a przy tym zrobienie coś pożytecznego.
EnglishHaving regained its independence, Russia still considers it part of the 'near abroad' region.
Pomimo odzyskania niepodległości, Rosja nadal uważa Ukrainę za region "przygraniczny”.
EnglishIn addition it could be used for missions abroad (such as Haiti).
Można by je ponadto wykorzystywać w misjach zagranicznych (jak na przykład na Haiti).
EnglishTake, for example, our diplomatic services, our embassies abroad.
Weźmy na przykład naszą służbę dyplomatyczną, nasze zagraniczne ambasady.
EnglishWe should also prevent imports of subsidised coal from abroad.
Powinniśmy również zapobiegać importowi subsydiowanego węgla z za granicy.
EnglishThey therefore that were scattered abroad, went about preaching the word.
A ci, którzy byli rozproszeni, chodzili opowiadając słowo Boże.
EnglishI'm moving abroad in Europe – how do I get a residence permit?
Przeprowadzam się do innego kraju UE – jak uzyskać zezwolenie na pobyt?
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nie możemy pracować na rzecz zjednoczenia Europy tutaj, a poza naszymi granicami zachęcać do rozpadu Chin.
EnglishRecruiting employees from abroad can also make a business more creative.
Zatrudnianie obcokrajowców może przyczynić się również do podniesienia kreatywności przedsiębiorstwa.
EnglishThe following pages provide all the information you need regarding employment in Belgium and abroad.
Jest również ogólna kategoria ze stronami zawierającymi informacje dotyczące całej Belgii.
Englishas it is written, He hath scattered abroad, he hath given to the poor; His righteousness abideth for ever.
Jako napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego zostaje na wieki.
EnglishAnd it's become much easier to live and work abroad in Europe.
Traktaty te określają cele UE w wielu obszarach jej działalności.