"above-board" po polsku

EN

"above-board" - polskie tłumaczenie

EN above-board
volume_up
{przymiotnik}

above-board (też: aboveboard, fair, honest, straight)
volume_up
uczciwy {przym. m.}
They may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Mogą być one nawet uczciwe, lecz układy te zachodzą poza komisją.
I do not know if that also happened in the speaker's group, but in any case for us it was all very open and above board, even on an internal level.
Nie wiem czy tak było w grupie mówcy, w każdym bądź razie dla nas wszystko było otwarte i uczciwe, nawet na poziomie wewnętrznym.
above-board (też: artless, bona fide, candid, direct)
volume_up
szczery {przym. m.}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "above-board"

above przymiotnik
above przysłówek
above przyimek
board rzeczownik
board przymiotnik
Polish
to board czasownik

Przykłady użycia - "above-board" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Mogą być one nawet uczciwe, lecz układy te zachodzą poza komisją.
EnglishWhat these companies are doing may be legally above-board, but ethically it is damaging.
Działania tych przedsiębiorstw mieszczą się być może w granicach prawa, ale etycznie są katastrofalne.
EnglishI do not know if that also happened in the speaker's group, but in any case for us it was all very open and above board, even on an internal level.
Nie wiem czy tak było w grupie mówcy, w każdym bądź razie dla nas wszystko było otwarte i uczciwe, nawet na poziomie wewnętrznym.
EnglishThe second point - and this is even more important - is that all of this is above board and in accordance with the legal basis in the treaties.
Druga uwaga - która ma nawet większe znaczenie - dotyczy tego, że wszystkie te działania muszą być jawne i zgodne z podstawą prawną w traktatach.
EnglishThe Opel case has more to do with electioneering than with economic and industrial policy that is pure and above board from the point of view of EU law.
W sprawie Opla bardziej chodzi o zdobywanie sobie wyborców, niż o czystą i całkowicie zgodną z prawem UE politykę gospodarczą i przemysłową.
EnglishThe directive will probably deter frivolous companies that do not meet the requirements for above-board marketing and reasonable purchase agreements.
Prawdopodobnie dyrektywa zniechęci nierzetelne przedsiębiorstwa, niespełniające wymogów dotyczących marketingu zgodnego z prawem i niestosujące odpowiednich wzorów umów kupna-sprzedaży.
EnglishAll arrangements for the actual voting, the counting and the reporting of the results need to be above board and clear to everyone, but most especially to the voters of Pakistan.
Wszystkie ustalenia dotyczące faktycznego głosowania, liczenia głosów i informowania o wynikach muszą być bezstronne i zrozumiałe dla wszystkich, w szczególności dla wyborców w Pakistanie.