"about-turn" po polsku

EN

"about-turn" - polskie tłumaczenie

EN

about-turn {rzeczownik}

volume_up
2. motoryzacja
about-turn
volume_up
zmiena biegu {f.}

Przykłady użycia - "about-turn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI'm talking about turn it into the data that it was made from, which is how it was performed.
Mówię o zmienianiu jej w dane z których została stworzona, czyli jak została zagrana.
EnglishTo open the nozzle, turn it anticlockwise as far as it will go (about one-quarter turn).
W pozycji „ zamknięte ” nie można odmierzyć dawki roztworu.
Englishand the border shall turn about from Azmon unto the brook of Egypt, and the goings out thereof shall be at the sea.
A zakrąży ta granica od Asmon aż do rzeki Egipskiej, a skończy się na zachód.
EnglishAnd the measuring line shall go out further straight onward unto the hill Gareb, and shall turn about unto Goah.
A pójdzie jeszcze sznur pomiaru na przeciwko niej ku pagórkowi Gareb, a uda się ku Goa.
EnglishThe government of the Federal Republic of Germany - led by the Federal Chancellor - has done a complete about-turn.
Rząd Republiki Federalnej Niemiec - pod wodzą kanclerz federalnej - dokonał całkowitej wolty.
EnglishI would still like to believe in an about-turn by Europe.
Chciałbym nadal wierzyć w zmiany polityki w Europie.
EnglishThis about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Ta wolta nie może doprowadzić do zmiany kierunku, która naruszyłaby równowagę pomiędzy instytucjami europejskimi.
English(BG) The second year of Bulgaria's membership to the European Union is about to turn fatal for many Bulgarian dairy farmers.
(BG) Drugi rok członkostwa Bułgarii w Unii Europejskiej będzie fatalnym rokiem dla wielu mleczarzy w Bułgarii.
Englishto turn things about
EnglishSecondly, the upbringing of children should start with the family and the school, which in turn brings about the need for specialised instruction for parents and teachers.
Po drugie, wychowanie dzieci powinno zaczynać się w rodzinie i w szkole, co z kolei powoduje, że konieczne jest specjalistyczne szkolenie rodziców i nauczycieli.
EnglishThe nozzle should be turned gently anti-clockwise until it cannot be turned any further (about one-quarter turn); the pump is then ready for use.
Należy delikatnie przesunąć końcówkę wylotową pompki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do momentu, kiedy poczuje się opór (ćwierć obrotu); pompka jest już gotowa do użycia.
EnglishAnd the king said unto the guard that stood about him, Turn, and slay the priests of Jehovah; because their hand also is with David, and because they knew that he fled, and did not disclose it to me.
Przytem rzekł król sługom, którzy stali przed nim: Obróćcie się, a pobijcie kapłany Pańskie; bo też ręka ich jest z Dawidem, gdyż wiedząc, że on uciekał, nie oznajmili mi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "about-turn"

turn rzeczownik
about przysłówek
about przyimek