EN

abomination {rzeczownik}

volume_up
Thou hast borne thy lewdness and thine abominations, saith Jehovah.
Niecnotę twoję i obrzydliwość twoje ponosisz, mówi Pan.
When he speaketh fair, believe him not; For there are seven abominations in his heart:
Gdyć się ochotnym mową swą ukazuje, nie wierz mu: bo siedmioraka obrzydliwość jest w sercu jego.
And they were haughty, and committed abomination before me: therefore I took them away as I saw [good].
Owszem, wyniósłszy się, czyniły obrzydliwość przed obliczem mojem; przetożem je zniósł, jako mi się zdało.
abomination (też: crud, detestation, goop, muck)
abomination
(Laughter) You have given birth to an abomination.
(śmiech) Twoje dziecko to abominacja.
abomination (też: crud, muck, rotten act)

Przykłady użycia - "abomination" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLying lips are an abomination to Jehovah; But they that deal truly are his delight.
Obrzydliwością są Panu wargi kłamliwe; ale czyniący prawdę podobają mu się.
EnglishDiverse weights are an abomination to Jehovah; And a false balance is not good.
Obrzydliwością Panu dwojaki gwicht, a szale fałszywe nie podobają mu się.
EnglishThere are six things which Jehovah hateth; Yea, seven which are an abomination unto him:
Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy jego;
EnglishThe thought of foolishness is sin; And the scoffer is an abomination to men.
Zła myśl głupiego jest grzechem, a pośmiewca jest obrzydliwością ludzką.
EnglishYou also have to convince your colleagues on the Council that protectionism is an abomination.
Musi pan także przekonać swoich kolegów w Radzie, że protekcjonizm to potworność.
EnglishDiverse weights, and diverse measures, Both of them alike are an abomination to Jehovah.
Dwojaki gwicht i dwojaka miara, to oboje obrzydliwością jest Panu.
EnglishSome people are going to see this as an abomination, as the worst thing, as just awful.
Dla niektórych będzie to obelga, najgorsza, najohydniejsza rzecz.
EnglishThe sacrifice of the wicked is an abomination to Jehovah; But the prayer of the upright is his delight.
Ofiara niepobożnych jest obrzydliwością Panu; ale modlitwa szczerych podoba mu się.
EnglishIn Russian eyes, the transfer of sovereignty is an abomination, not a way of securing peace.
W oczach Rosji przekazanie suwerenności to rzecz odrażająca, a nie sposób na utrwalenie pokoju.
EnglishTrafficking in human beings is an abomination that the European Union unfortunately cannot ignore.
Handel ludźmi to paskudny proceder, którego Unia Europejska nie może niestety lekceważyć.
EnglishMuslims and Christians have united - a first in the country - to condemn this abomination.
Muzułmanie i chrześcijanie zjednoczyli siły - po raz pierwszy w tym kraju - aby potępić tę ohydę.
EnglishIt is an abomination to kings to commit wickedness; For the throne is established by righteousness.
Obrzydliwością jest królom czynić niezbożność; bo sprawiedliwością stolica umocniona bywa.
EnglishThe way of the wicked is an abomination to Jehovah; But he loveth him that followeth after righteousness.
Obrzydliwością Panu jest droga bezbożnego, ale tego, co idzie za sprawiedliwością, miłuje.
EnglishFor all that do such things, [even] all that do unrighteously, are an abomination unto Jehovah thy God.
Albowiem obrzydliwością jest Panu, Bogu twemu, każdy, który to czyni, wszelki czyniący nieprawość.
EnglishThey that are perverse in heart are an abomination to Jehovah; But such as are perfect in [their] way are his delight.
Obrzydliwością są Panu przewrotni sercem; ale mu się podobają, którzy żyją bez zmazy.
EnglishBehold, ye are of nothing, and your work is of nought; an abomination is he that chooseth you.
Otoście wy zgoła na nic, a sprawa wasza także na nic nie jest; przetoż obrzydły jest ten, co was sobie obiera.
EnglishFor Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Sidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.
Ale udał się Salomon za Astarotą, boginią Sydońską, i za Molochem, obrzydliwością Ammonitów.
EnglishAnd they were haughty, and committed abomination before me: therefore I took them away as I saw [good].
Owszem, wyniósłszy się, czyniły obrzydliwość przed obliczem mojem; przetożem je zniósł, jako mi się zdało.
EnglishThou hast put mine acquaintance far from me; Thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Doległa mię zapalczywość twoja, a wszystkiemi nawałnościami twemi przytłoczyłeś mię.
EnglishMy country will never accept such an abomination again.
Mój kraj nigdy więcej nie zgodzi się na taki skandal.