EN

abominable {przymiotnik}

volume_up
The EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
Hipokryzja w UE jest obrzydliwa: kryminalizuje się nielegalnych imigrantów.
But I fully understand their abominable behaviour.
Ale w pełni rozumiem ich obrzydliwe zachowanie.
Violence perpetrated because of the beliefs of the victim is abominable and there is no doubt that it deserves our criticism.
Przemoc dokonywana ze względu na wierzenia ofiary jest obrzydliwa i bez wątpienia zasługuje na naszą krytykę.
abominable (też: disgraceful)
abominable

Przykłady użycia - "abominable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
Hipokryzja w UE jest obrzydliwa: kryminalizuje się nielegalnych imigrantów.
EnglishWe cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
Nie możemy tolerować tego strasznego, odrażającego prześladowania pani Ebadi.
EnglishThey continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
Nadal uczestniczą w prymitywnym i ohydnym procederze: egzekucjach.
EnglishHow much less one that is abominable and corrupt, A man that drinketh iniquity like water!
Daleko więcej obrzydły jest, i nieużyteczny człowiek, który pije nieprawość jako wodę!
EnglishBut Levi and Benjamin counted he not among them; for the king's word was abominable to Joab.
Lecz Lwitów i Benjamitów nie policzył między nich, gdyż przykre było rozkazanie królewskie Joabowi.
EnglishAnd I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazing-stock.
I wyrzucę na cię obrzydliwości i zelżę cię, i wystawię cię za dziw,
EnglishAre there yet treasures of wickedness in the house of the wicked, and a scant measure that is abominable?
Izali jeszcze są w domu niezbożnego skarby niesprawiedliwe, i miara niesprawiedliwa i obrzydła?
EnglishBut I fully understand their abominable behaviour.
EnglishIn that way, hopefully, at some stage, we may get a change of attitude and an elimination of this abominable practice.
W ten sposób, mam nadzieję, na pewnym etapie będziemy w stanie zmienić postawy i wyeliminować tę ohydną praktykę.
EnglishViolence perpetrated because of the beliefs of the victim is abominable and there is no doubt that it deserves our criticism.
Przemoc dokonywana ze względu na wierzenia ofiary jest obrzydliwa i bez wątpienia zasługuje na naszą krytykę.
EnglishThou shalt not eat any abominable thing.
EnglishThat abominable thing which heaven sent.
EnglishHowbeit I sent unto you all my servants the prophets, rising up early and sending them, saying, Oh, do not this abominable thing that I hate.
Chociażem posyłał do was wszystkich sług moich, proroków, rano wstawając i posyłając a mówiąc: Nie czyńcie proszę tej obrzydliwości, której nienawidzę.
EnglishThe most vulnerable parts of society - women and children - are taken abroad and exploited through the most abominable forms of prostitution, slavery and pornography.
Najbardziej narażone grupy społeczne - kobiety i dzieci - wywożone są za granicę i wykorzystywane w najbardziej ohydnych formach prostytucji, niewolnictwa i pornografii.
English. - The sexual exploitation of children and child pornography are abominable crimes and international cooperation is necessary to put a stop to them.
na piśmie. - Wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca to ohydne przestępstwa i jeśli chcemy im zapobiegać, niezbędna jest współpraca na szczeblu międzynarodowym.
EnglishAnd also Maacah his mother he removed from being queen, because she had made an abominable image for an Asherah; and Asa cut down her image, and burnt it at the brook Kidron.
Nadto i Maachę, matkę swoję, zrzucił z panowania, bo była sprawiła strasznego bałwana w gaju; przetoż porąbał Aza tego strasznego bałwana jej, i spalił u potoku Cedron.
Englishbehold, my soul hath not been polluted; for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn of beasts; neither came there abominable flesh into my mouth.
oto dusza moja nie jest splugawiona zdechliną, a tego, co zwierz rozszarpał, nie jadłem od dzieciństwa mego aż dotąd, i nie wchodziło do ust moich żadne mięso obrzydłe.
EnglishI agree with him 100%: the type of populism that we see in the Austrian media from the anti-European side is simply abominable, and I really would not like to see any more of that.
Zgadzam się z nim w 100%: ten rodzaj populizmu, który zobaczyć można w austriackich mediach ze strony antyeuropejskiej jest po prostu odrażający i naprawdę chciałbym więcej go nie wiedzieć.