"abolitionist" po polsku

EN

"abolitionist" - polskie tłumaczenie

EN

abolitionist {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "abolitionist" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country.
Musimy również zauważyć, że Korea Południowa jest de facto krajem abolicjonistycznym.
English(FR) Madam President, the number of abolitionist countries, or countries where a moratorium has been introduced, is growing each year.
(FR) Pani przewodnicząca! Liczba krajów, w których zniesiono tę karę lub krajów, w których wprowadzono moratorium, wzrasta co roku.
EnglishIf South Korea joined the ranks of the abolitionist countries, this would send a powerful signal to the whole Asian continent.
Gdyby Korea Południowa dołączyła do grupy krajów, które zniosły karę śmierci, to byłby mocny komunikat wysłany w kierunku całego kontynentu azjatyckiego.
EnglishThe whole of Europe, except for Belarus, is already on board, and more and more states from all continents are joining an ever-growing list of abolitionist countries.
Dotyczy to całej Europy z wyjątkiem Białorusi i coraz więcej państw ze wszystkich kontynentów dołącza do powiększającej się grupy krajów, które ją zniosły.

Synonimy (angielski) dla "abolitionist":

abolitionist