"abolition" po polsku

EN

"abolition" - polskie tłumaczenie

EN

abolition {rzeczownik}

volume_up
The abolition of symbols, the abolition of the right to decide on life belongs to each state.
Zniesienie symboli, zniesienie prawa do decydowania o życiu to domena poszczególnych państw.
US abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.
Podobnym przejawem przywództwa światowego byłoby zniesienie przez USA kary śmierci.
Abolition of discrimination in transport rates and conditions (debate)
Zniesienie dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu (debata)
abolition
We have raised it constantly, including at the highest level, with partners who share our views, in order to support the global trend towards abolition.
Podnosimy ją nieustannie, w tym na najwyższym szczeblu, w rozmowach z partnerami podzielającymi nasze poglądy, celem wsparcia globalnego trendu zmierzającego w kierunku abolicji.

Przykłady użycia - "abolition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFinally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
Na koniec zajmę się oznaczeniem CE i zniesieniem krajowych systemów znakowania.
EnglishUS abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.
Podobnym przejawem przywództwa światowego byłoby zniesienie przez USA kary śmierci.
EnglishFourthly, we said that we wanted the abolition of all restrictions to external travel.
Po czwarte, chcieliśmy zniesienia wszystkich ograniczeń w podróżowaniu za granicę.
EnglishEquality for women, abolition of child labour and illiteracy, monoculture farming.
Równość dla kobiet, zakaz pracy dzieci, walka z analfabetyzmem, rolnictwo monokulturowe.
EnglishThe key point in inclusion is education and the abolition of segregation in schools.
Kluczową sprawą w procesie integracji jest oświata i zniesienie segregacji w szkołach.
EnglishOur main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Naszym głównym celem jest jednak ogólne promowanie zakazu kary śmierci.
EnglishThis should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
Powinno to zachęcić ów kraj do szybszego zniesienia tej barbarzyńskiej formy kary.
EnglishOne of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
Jedną z najważniejszych spraw jest zniesienie procedury exequatur.
EnglishAbolition of the death penalty throughout the world is one of the European Union's priorities.
Zniesienie kary śmierci na całym świecie jest jednym z unijnych priorytetów.
EnglishA moratorium on executions is the first step towards abolition.
Moratorium na wykonywanie tej kary jest pierwszym krokiem w kierunku jej zniesienia.
EnglishLet us pave the way for the abolition of quotas by 2015 - this is what farmers are waiting for.
Określmy ścieżkę dojścia do likwidacji kwot w 2015 r. - na to czekają producenci rolni.
EnglishThe abolition of internal border controls is an enormous success of European integration.
Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych jest ogromnym sukcesem integracji europejskiej.
EnglishAbolition of discrimination in transport rates and conditions (debate)
Zniesienie dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu (debata)
English. - This Parliament supports the total abolition of the death penalty around the world.
na piśmie. - Ten Parlament popiera całkowite zniesienie kary śmierci na całym świecie.
EnglishFortunately, the trend in the world is now towards abolition.
Na szczęście na świecie panuje obecnie tendencja do znoszenia kary śmierci.
EnglishThe abolition of symbols, the abolition of the right to decide on life belongs to each state.
Zniesienie symboli, zniesienie prawa do decydowania o życiu to domena poszczególnych państw.
EnglishThe abolition of visas would, of course, mean that all the citizens of the European Union are equal.
Zniesienie wiz oczywiście oznaczałoby równość wszystkich obywateli Unii Europejskiej.
EnglishThis does not mean rolling back the abolition of internal borders.
Nie oznacza to bynajmniej odwrotu od zniesienia granic wewnętrznych.
EnglishWe have often called on them concerning the abolition of the death penalty.
Często apelowaliśmy do nich o zniesienie kary śmierci.
EnglishThe issue of the abolition of visas, in particular, has outraged the secular state in Turkey.
Szczególnie kwestia zniesienia wiz spowodowała oburzenie świeckiej części tureckiego społeczeństwa.

Synonimy (angielski) dla "abolition":

abolition