"aboard" po polsku

EN

"aboard" - polskie tłumaczenie

volume_up
aboard {przysł.}
EN

aboard {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "aboard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Warunki pracy na pokładach tych statków w niczym nie odbiegają od warunków, w jakich pracowali niewolnicy.
EnglishAnd what he meant was, if you are voyaging and far from home, your very survival depends on everyone aboard.
Zrozumiałam otrzymaną lekcję, mówiącą, że musimy kontynuować poszukiwania naszej drogi.
EnglishAssets on the stock markets are huge and speculators are now climbing aboard instead of investing in raw materials.
Aktywa na giełdach są potężne, a spekulanci obecnie chwytają wiatr w żagle zamiast inwestować w surowce.
English There's three ways to do things aboard my vessel.
EnglishWe will have instruments aboard the plane that will sample, every three minutes, the atmosphere of Mars.
EnglishFor thou shalt spread aboard on the right hand and on the left; and thy seed shall possess the nations, and make the desolate cities to be inhabited.
Bo się na prawo i na lewo rozsilisz, a nasienie twoje narody odziedziczy, i miasta spustoszone osadzi.
EnglishThe other countries then have the freedom to come aboard later on and join this ECVET system whenever they are able.
Inne kraje będą wtedy miały swobodę przyłączenia się w późniejszym terminie i przystąpienia do tego systemu ECVET kiedy tylko będą w stanie to zrobić.
EnglishHaving its founders still aboard directing the company, Google has every chance of reflecting its core values and beliefs in its every action in the future.
Zważywszy, że założyciele firmy wciąż nią kierują, Google ma szansę odzwierciedlać swoje podstawowe wartości i przekonania w przyszłych działaniach.
EnglishLast year in my own country 400 000 people emigrated to retire aboard, so it is important to make sure that they receive the same protection as they would at home.
W zeszłym roku w moim kraju 400 tysięcy osób wyemigrowało, aby zagranicą spędzić emeryturę, dlatego ważne jest zapewnienie im takiej samej ochrony, jaka przysługiwałaby im w kraju.

Synonimy (angielski) dla "aboard":

aboard