EN

abnormally {przysłówek}

volume_up
abnormally
Cyclo-oxygenase-2 is an enzyme that increases at inflammatory sites and in abnormally growing cells.
Cyklooksygenaza 2 jest enzymem, którego aktywność wzrasta w miejscach zapalenia i w nieprawidłowo rozmnażających się komórkach.
Adequate doses of this medicinal product may restore abnormally low immunoglobulin G levels to the normal range.
Właściwe dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nieprawidłowo zmniejszone stężenie immunoglobulin G do wartości prawidłowych.
Of the 9 patients in the weekly treatment group with abnormally large spleens at baseline, 3 had spleen volumes that normalized by the end of the study.
U 3 spośród 9 pacjentów z grupy leczonej raz w tygodniu z nieprawidłowo dużą śledzioną w badaniu wyjściowym, wielkość śledziony uległa normalizacji przed zakończeniem badania.
abnormally
Adequate doses of human normal immunoglobulin may restore abnormally low immunoglobulin G levels to the normal range.
Dostatecznie duże dawki normalnej ludzkiej immunoglobuliny mogą przywrócić nienormalnie małe stężenie immunoglobulin G do prawidłowego zakresu.

Przykłady użycia - "abnormally" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishhave a history of haemolytic anaemia (an illness caused by red blood cells being abnormally
jeśli występuje niedokrwistość hemolityczna (choroba spowodowana nadmiernym rozpadem
EnglishIf you have already experienced or if you develop manic symptoms (a period of abnormally high
jeśli u pacjenta już wystąpiły lub rozwijają się objawy manii (nadmierne pobudzenie i
EnglishThose related to the heart: abnormally rapid heart rate (tachycardia), high blood pressure.
Zaburzenia serca: przyspieszony rytm serca (tachykardia), nadciśnienie.
Englishblood disorders such as a disorder of the blood in which red blood cells are abnormally broken
nieprawidłowości krwi, takie jak zaburzenia dotyczące czerwonych krwinek, które ulegają
EnglishPAH is abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs.
PAH oznacza nadmiernie podwyższone ciśnienie krwi w tętnicach płucnych.
EnglishPAH is abnormally high blood pressure in the arteries of the lungs.
TNP to nieprawidłowe, podwyższone ciśnienie krwi w tętnicach płucnych.
EnglishIn patients with Turner syndrome, abnormally heavy bleeding at menstruation was commonly reported.
U pacjentek z zespołem Tunera często zgłaszane były nadmierne krwawienia miesiączkowe
EnglishAbnormally short transport time through the gastrointestinal tract could lead to incomplete absorption.
Nieprawidłowe przyspieszenie pasażu jelitowego może prowadzić do niepełnej absorpcji.
Englishyou have abnormally low levels of potassium in your blood.
jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu we krwi.
EnglishSymptoms are that the person breathes abnormally slowly or weakly.
Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt słabo.
EnglishCyclo-oxygenase-2 is an enzyme that increases at inflammatory sites and in abnormally growing cells.
Cyklooksygenaza 2 jest enzymem, którego aktywność wzrasta w miejscach zapalenia i w nieprawidłowo rozmnażających się komórkach.
EnglishRILUTEK should not be used in patients who have liver disease or who have abnormally high levels of liver enzymes.
Preparatu RILUTEK nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby lub podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych.
EnglishAdequate doses of this medicinal product may restore abnormally low immunoglobulin G levels to the normal range.
Odpowiednie dawki preparatu mogą w przypadku niskiego poziomu immunoglobuliny G w osoczu przywrócić jej normalną wartość.
EnglishAdequate doses of this medicinal product may restore abnormally low immunoglobulin G levels to the normal range.
Właściwe dawki tego produktu leczniczego mogą przywrócić nieprawidłowo zmniejszone stężenie immunoglobulin G do wartości prawidłowych.
EnglishIf you have abnormally slow bowel movements
EnglishOn the other hand, the Commission is right to want to expand cross-border trade, which is abnormally low for an internal market.
Z drugiej strony Komisja ma rację chcąc rozwijać handel transgraniczny, który ma obecnie bardzo mały udział na rynku wewnętrznym.
Englishabnormally high blood pressure
EnglishAdequate doses of human normal immunoglobulin may restore abnormally low immunoglobulin G levels to the normal range.
Dostatecznie duże dawki normalnej ludzkiej immunoglobuliny mogą przywrócić nienormalnie małe stężenie immunoglobulin G do prawidłowego zakresu.
EnglishThe level of irregularities for 2009 is abnormally high and equates to half of the UK's contribution for the EU for this year, roughly EUR 6.3 billion.
Poziom nieprawidłowości w roku 2009 jest nietypowo wysoki i równa się połowie brytyjskiej składki do UE za ten rok - mniej więcej 6,3 miliarda euro.
EnglishThe virtual breakdown of the money market caused short-term interest rates to increase to abnormally high levels, both inside and outside the euro area.
Paraliż rynku pieniężnego sprawił, że zarówno w strefie euro, jak i poza nią krótkoterminowe stopy procentowe wzrosły do niespotykanych wcześniej poziomów.

Synonimy (angielski) dla "abnormal":

abnormal
English
abnormality