EN

abnormality {rzeczownik}

volume_up
If you have sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells), leukaemia (cancer of blood
Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek
abnormality of electrocardiogram (ECG), called prolongation of QT interval
nieprawidłowości w badaniu EKG, zwane zespołem wydłużonego odstępu QT
Albuminuria, urine abnormality Uncommon:
Albuminuria, nieprawidłowości moczu Niezbyt często:

Przykłady użycia - "abnormality" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you have an abnormality of your heart trace known as Prolonged QT interval
Jeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,
EnglishIf you have sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells), leukaemia (cancer of blood
Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek
Englishyou have an ECG (heart tracing) abnormality known as QT prolongation or you are taking any
wydłużenie odstępu QT lub jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, które
Englishif you or someone in your family are known to have an abnormality of electrocardiogram
jeśli u pacjenta lub u jakiejś osoby z rodziny występuje „ zespół wydłużonego odstępu QT ”
Englishif you or someone in your family are known to have an abnormality of electrocardiogram (ECG)
podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków, przeznaczonych do utrzymywania na
Englishabnormality of electrocardiogram (ECG), called prolongation of QT interval
nieprawidłowości w badaniu EKG, zwane zespołem wydłużonego odstępu QT
EnglishNeutropenia/leukopenia was the most frequently observed laboratory abnormality.
Najczęściej obserwowaną nieprawidłowością w badaniach laboratoryjnych była neutropenia/ leukopenia.
EnglishNeutropenia/leukopenia was the most frequently observed laboratory abnormality.
Najczęściej obserwowaną nieprawidłowością w badaniach laboratoryjnych była neutropenia/ leucopenia.
EnglishKidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, hyperuricemia
Kamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, hiperurykemia
EnglishYou have sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells), multiple myeloma (cancer of
niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek), szpiczak
EnglishKidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, hypericaemia
Kamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, hiperurykemia
EnglishAny thyroid abnormality detected at that time must be treated with conventional therapy.
Jakiekolwiek zaburzenia czynności tarczycy wykryte w tym okresie należy leczyć konwencjonalnymi
EnglishAny thyroid abnormality detected at that time must be treated with conventional therapy.
Jakiekolwiek zaburzenia czynności tarczycy wykryte w tym okresie należy leczyć konwencjonalnymi metodami.
EnglishAny thyroid abnormality detected at that time must be treated with conventional therapy.
pu Jakiekolwiek zaburzenia czynności tarczycy wykryte w tym okresie należy leczyć konwencjonalnymi metodami.
EnglishAny thyroid abnormality detected at that time must be treated with conventional therapy.
na Jakiekolwiek zaburzenia czynności tarczycy wykryte w tym okresie należy leczyć konwencjonalnymi metodami.
EnglishUncommon: urinary incontinence, haematuria, polyuria, urine frequency/ pollakiuria, abnormality
Niezbyt czesto: nietrzymanie moczu, krwiomocz, wielomocz, częstomocz, nieprawidłowości w parametrach moczu
EnglishKidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, nephritis, hyperuricemia
Kamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, zapalenie nerek, hiperurykemia
EnglishAny unexplained breast abnormality occurring during FABLYN therapy should be investigated.
Wszelkie niewyjaśnione nieprawidłowości dotyczące piersi, występujące podczas stosowania produktu FABLYN należy zbadać.
EnglishThese events have not been associated with signs of ocular abnormality (see sections 4.4 and 4.7).
Nie stwierdzono związku między tymi zaburzeniami i objawami nieprawidłowości w obrębie oka (patrz punkty 4. 4 i 4. 7).
EnglishPatients who develop increased transaminase levels should be monitored until the abnormality(ies) resolve.
Pacjenci, u których stwierdzono zwiększenie aktywności aminotransferaz powinni być monitorowani aż do ustąpienia zaburzeń.

Synonimy (angielski) dla "abnormality":

abnormality
abnormal
English