EN

abnormal {przymiotnik}

volume_up
Papillomaviruses are viruses that cause warts and abnormal tissue growth.
Wirusy brodawczaka powodują powstawanie brodawek (kłykcin) i nieprawidłowy rozrost tkanek.
Nervous System Disorders: abnormal gait, dysphonia, insomnia, somnolence
Zaburzenia układu nerwowego: nieprawidłowy chód, dysfonia, bezsenność, senność
Papillomaviruses are viruses that cause warts and abnormal tissue growth.
Wirusy brodawczaka powodują brodawki i nieprawidłowy rozrost tkanek.
Nienormalny byłby w istocie jej brak.
Skin thickening, moles, skin tags, and abnormal hair texture have been seen with INCRELEX treatment.
W czasie leczenia produktem INCRELEX może wystąpic pogrubienie skóry, pojawić się znamiona, wyrośle lub nienormalny wygląd włosów.
abnormal (też: anomalous)

Przykłady użycia - "abnormal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishINOmax is not to be given to babies who have an abnormal circulation within the heart.
Leku INOmax nie należy podawać dzieciom z zaburzeniami krążenia w obrębie serca.
Englishabnormal dreams nightmares, depression, insomnia, sleep disorder, euphoric mood
niezwykłe sny koszmary nocne, depresja, bezsenność, zaburzenia snu, euforia
EnglishAbnormal liver function related to acute or chronic hepatocellular disease
Zaburzenia czynności wątroby zależne od ostrych lub przewlekłych chorób komórek
EnglishIONSYS should not be placed on abnormal skin sites, such as scars, burns or tattoos.
Systemu IONSYS nie należy umieszczać na zmienionych miejscach na skórze takich, jak
Englishsuch as type 2 diabetes or dyslipidaemia (abnormal levels of fat in their blood).
cukrzyca typu 2 lub dyslipidemia (nieprawidłowe poziomy tłuszczu we krwi).
EnglishIf more than a quarter of your bone marrow contains malignant abnormal cells.
jeśli więcej niż jedna czwarta szpiku kostnego zawiera komórki nowotworowe,
EnglishZevalin is a targeted treatment which fixes to the abnormal white cells.
Zevalin to lek działający wybiórczo, który niszczy nieprawidłowe krwinki białe.
EnglishInvestigations Common (≥ 1/ 100 to < 1/ 10): liver function test abnormal
Badania Często (≥1/ 100 do < 1/ 10): nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
Englishif the fetus is growing insufficiently and has an abnormal fetal heart rate
jeśli płód wzrasta niewystarczająco i ma nieprawidłową częstość akcji serca
EnglishFor up to 4 years, there have been no reports of abnormal haematopoiesis in normal donors.
Przez okres do 4 lat nie zgłaszano nieprawidłowej hematopoezy u zdrowych dawców.
EnglishFeeling abnormal Feeling cold Thirst Malaise Feeling hot Gait disturbance
Złe samopoczucie Uczucie zimna Pragnienie Zmęczenie Uczucie gorąca Zaburzenia chodu
EnglishAbnormal ejaculation, breast enlargement, gynecomastia, impotence, menorrhagia
Zaburzenia wytrysku, powiększenie piersi, ginekomastia, impotencja, krwotok miesiączkowy
EnglishNervous System Disorders: abnormal gait, dysphonia, insomnia, somnolence
Zaburzenia układu nerwowego: nieprawidłowy chód, dysfonia, bezsenność, senność
EnglishOveractive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual
Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech
Englishagitation, amnesia, ataxia, coordination abnormal, convulsions, thinking abnormal
pobudzenie, niepamięć, ataksja, zaburzenia koordynacji ruchów, drgawki, zaburzenia myślenia
EnglishThis allows the difference between normal and abnormal tissue to be seen.
Umożliwia to różnicowanie pomiędzy tkankami prawidłowymi i nieprawidłowymi.
EnglishSkin: itching, rash, abnormal or decreased skin sensation, loss of hair
Skóra: świąd, wysypka, nietypowe lub upośledzone czucie skóry, utrata włosów
Englishge disorder, abnormal dreaming, apathy Nervous system disorders§ Very common:
do zaburzenia snu, niezwykłe sny, apatia Zaburzenia układu nerwowego§
Englishif you have had any unexplained abnormal blood tests for liver function
jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych
Englishabnormal dreams, difficulty concentrating, dizziness, headache, difficulty sleeping, drowsiness
nieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności

"abnormal genes" - polskie tłumaczenie

abnormal genes
Polish
  • nieprawidłowe geny
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "abnormal":

abnormal
English
abnormality