"ABM" po polsku

EN

"ABM" - polskie tłumaczenie

volume_up
ABM {rzecz.} [skrót]
EN

ABM {rzeczownik} [skrót]

volume_up
1. "antiballistic missile"

Przykłady użycia - "ABM" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe would like to know more about the costs of the ABM cycle, which also needs to be simplified.
Chcielibyśmy wiedzieć więcej o kosztach cyklu ABM, który także musi być uproszczony.
EnglishThe ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources (
Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych (
EnglishABB and ABM put the emphasis on and promote efficiency.
EnglishThe ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources - Mid-term Review of the 2007-2013 Financial Framework (debate)
Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (debata)
EnglishThe aim of ABB and ABM is to clarify administration by budgeting available resources and human resources according to policy area.
Celem ABB i ABM jest wyjaśnienie kwestii administracyjnych poprzez budżetowanie dostępnych zasobów i zasobów ludzkich według obszarów polityki.
EnglishFor the European Commission, I recognise that the reserve of EUR 40 million is harsh but it reflects our doubts over the effectiveness of implementing ABM.
Przyznaję, że 40 mln euro rezerwy dla Komisji Europejskiej jest dość surowe, ale pokazuje to nasze wątpliwości co do skuteczności ABM.
EnglishActivity Based Budgeting (ABB) and Activity Based Management (ABM) were introduced during the Prodi Commission, spearheaded by Commissioner Kinnock.
Budżetowanie zadaniowe (ABB) i zarządzanie kosztami działań (ABM) wprowadzono za kadencji Komisji Romano Prodiego, za sprawą komisarza Kinnocka.
EnglishHowever, given that the US unilaterally withdrew from the ABM Treaty and acts in its own interest, this reaction is not illogical.
Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone jednostronnie wycofają się z traktatu ABM i będą działać na własną rękę, reakcja Rosji nie jest pozbawiona logiki.
Englishby Mr Virrankoski, on behalf of the Committee on Budgets, on the ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources; and
sprawozdaniem sporządzonym przez Kyösti Virrankoskiego w imieniu Komisji Budżetowej w sprawie metodologii ABB-ABM jako narzędzia zarządzania dla przydzielania środków budżetowych oraz

Synonimy (angielski) dla "ABM":

ABM