EN

ablation {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
When you undergo radioiodine imaging or ablation, your doctor will give you radioiodine 24 hours after your final Thyrogen injection.
Jeżeli u pacjenta ma być wykonane obrazowanie z użyciem radiojodu lub ablacja, lekarz poda radiojod 24 godziny po wstrzyknięciu ostatniej dawki leku Thyrogen.

Przykłady użycia - "ablation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor radioiodine imaging or ablation, radioiodine administration should be given 24 hours following the final Thyrogen injection.
W celu obrazowania z zastosowaniem radiojodu lub ablacji, radiojod należy podać 24 godziny po wstrzyknięciu ostatniej dawki preparatu Thyrogen.
EnglishWhen you undergo radioiodine imaging or ablation, your doctor will give you radioiodine 24 hours after your final Thyrogen injection.
Jeżeli u pacjenta ma być wykonane obrazowanie z użyciem radiojodu lub ablacja, lekarz poda radiojod 24 godziny po wstrzyknięciu ostatniej dawki leku Thyrogen.
EnglishSo once the physician verifies that the focus spot is on the target he has chosen, then we move to perform a full-energy ablation like you see here.
Kiedy więc lekarz potwierdzi, że punkt skupienia jest na obranym celu, przechodzimy do ablacji przy użyciu pełnej energii, jak ta widoczna tutaj.
EnglishSuccess of remnant ablation was assessed with radioiodine imaging and with serum thyroglobulin testing at 8 months after treatment.
Skuteczność ablacji resztek tkanki tarczycy oceniano poprzez obrazowanie z wykorzystaniem radiojodu oraz oznaczanie stężenia tyreoglobuliny w ciągu 8 miesięcy po leczeniu.
EnglishFor the ablation of thyroid tissue, radioiodine imaging eight months after treatment showed that both treatments were 100 % successful.
W ablacji tkanki tarczycy badania obrazowe z zastosowaniem jodu radioaktywnego wykonywane osiem miesięcy po leczeniu wykazywały, że obie metody leczenia były w 100 % skuteczne.
EnglishThyrogen has also been studied in the ablation of thyroid tissue in one study involving 63 patients with thyroid cancer, who received 131I either after Thyrogen or after THST.
Preparat Thyrogen oceniano także w ablacji tkanki tarczycy w jednym badaniu z udziałem 63 pacjentów z rakiem tarczycy, którzy otrzymywali 131I po zastosowaniu preparatu Thyrogen lub po THST.

Synonimy (angielski) dla "ablation":

ablation
ablative
ablative case
English