"ability" po polsku

EN

"ability" - polskie tłumaczenie

EN ability
volume_up
{rzeczownik}

The patients then lose their ability to control their movements reliably.
Pacjenci tracą wówczas zdolność do odpowiedniego kontrolowania swoich ruchów.
Your ability to concentrate or to react will be less during a hypo.
Zdolność koncentracji i reagowania jest zwykle osłabiona w czasie hipoglikemii.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Będzie to oznaczało zdolność do produkowania broni jądrowej na skalę przemysłową.
We develop better decision-making ability if we play more.
Bardziej rozwijamy umiejętność podejmowania decyzji, jeśli bawimy się więcej.
Now the other issue comes with, not just the ability to tell pitches apart, but the ability to tell sounds apart.
nie tylko umiejętność rozróżniania tonacji, ale też umiejętność rozróżniania dzięków.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
The first gift, or talent, is mindsight -- the ability to enter into other people's minds and learn what they have to offer.
Pierwszy dar, czy talent, to wgląd w umysł -- zdolność wnikania do umysłu innych ludzi i zobaczenie tego co mają do zaoferowania.
In case we lose touch with Mr Jarzembowski, I would like to tell him that we will always remember the ability he demonstrated on that committee.
Na wypadek, gdybyśmy mieli stracić kontakt z panem posłem Jarzembowskim, chciałabym mu powiedzieć, że zawsze będziemy pamiętać talent, jakim wykazał się w tej komisji.
We also emphasise that discrimination towards women is problematic for the development of the cultural sector because it deprives the sector of talent and ability.
Chcielibyśmy ponadto podkreślić, że dyskryminacja kobiet stanowi problem dla rozwoju sektora kulturalnego, gdyż pozbawia go talentu i umiejętności.
Those three trends are the ability to engineer cells, the ability to engineer tissues, and robots.
Te trzy trendy to możliwość projektowania komórek, możliwość wytwarzania tkanek i narządów i roboty.
Illumination greatly affects the ability to identify persons or objects.
Oświetlenie ma duży wpływ na możliwość identyfikacji osób i obiektów.
They need us to support their ability to voice any concerns.
Potrzebują naszej pomocy, byśmy zapewnili im możliwość wyrażania wszelkich obaw.
ability (też: predilection, talent)
volume_up
smykałka {f.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "ability":

ability
English

Przykłady użycia - "ability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishAnother important matter is the ability of women to participate in public life.
Kolejna ważna kwestia to dostęp kobiet do uczestnictwa w życiu publicznym.
EnglishIt required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
Wymagało to chęci oraz umiejętności zaakceptowania wymaganego kompromisu.
EnglishNo studies on the effect on the ability to drive and use machines have been performed.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
EnglishTheir ability to play a stronger role is crucial for stability on the financial markets.
Umocnienie ich roli ma zasadnicze znaczenie dla stabilności rynków finansowych.
EnglishTraining programmes should be oriented to their needs and level of ability.
Programy nauczania należy ukierunkować na potrzeby i możliwości takich osób.
English< Invented Name > has no known effect on the ability to drive or use machines.
Nie należy stosować leku { Nazwa własna } na skórę piersi w przypadku karmi się piersią.
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania wardenafilu u kobiet w ciąży.
EnglishNo studies on the ability to drive and use machines have been performed.
Nie prowadzono badań nad zdolnością do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishWe need to manage crises on our own and not to transfer this ability to other bodies.
Musimy sami zarządzać takimi sytuacjami, a nie delegować te możliwości na inne organy.
EnglishAll of them were tireless, and showed great professionalism and ability.
Wszyscy oni niestrudzenie pracowali, pokazując wielki profesjonalizm i kompetencje.
EnglishToday, we must finally act with the ability to understand what the world represents for us.
Dzisiaj musimy wreszcie działać, mając świadomość tego, czym jest dla nas świat.
EnglishAdditionally, we have a policy that no one is ever turned away because of ability to pay.
Dodatkowo, mamy taką politykę, że nie odrzucamy nikogo, kto nie może zapłacić.
EnglishThe second, of course, was to give Europe better decision-making ability.
Drugim było oczywiście zapewnienie Europie lepszych możliwości podejmowania decyzji.
EnglishThe ability of Member States to defend their flag carriers should not be reduced.
Nie wolno ograniczać zdolności państw członkowskich do obrony ich narodowych przewoźników.
EnglishUntil now, work has been evaluated on the basis of tradition and the ability to negotiate.
Dotychczas praca była oceniana na podstawie tradycji i zdolności do negocjacji.
EnglishThe European Union appears to have the ability to help in resolving conflict.
Wydaje się, że Unia Europejska może pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu.
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
Nie przeprowadzono żadnych badań nad zdolnością prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishJust get out there, and whatever you're doing, do it to the best of your ability.
Po prostu idź i cokolwiek robisz zrób to na miarę swoich możliwości.
EnglishThe Egyptians have proven their ability to take their future into their own hands.
Egipcjanie dowiedli, że umieją wziąć swoja przyszłość we własne ręce.