"to abhor" po polsku

EN

"to abhor" - polskie tłumaczenie

EN

to abhor {czasownik}

volume_up
to abhor (też: to loathe)
Yet wilt thou plunge me in the ditch, And mine own clothes shall abhor me.
Wszakże w dole zanurzysz mię, i brzydzić się mną będą szaty moje.
to abhor
to abhor (też: to abominate)
to abhor
to abhor

Przykłady użycia - "to abhor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey abhor me, they stand aloof from me, And spare not to spit in my face.
Brzydzą się mną, a oddalają się odemnie, i na twarz moję plwać się nie wstydzą.
EnglishAll my familiar friends abhor me, And they whom I loved are turned against me.
Brzydzą się mną wszyscy najwierniejsi moi, a którychem umiłował, stali mi się przeciwnymi.
EnglishThey hate him that reproveth in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.
Mają w nienawiści tego, który ich w bramie karze; a tym, co mówi rzeczy dobre, brzydzą się.
EnglishYet wilt thou plunge me in the ditch, And mine own clothes shall abhor me.
Wszakże w dole zanurzysz mię, i brzydzić się mną będą szaty moje.
EnglishAs a democrat I abhor it, and to those who support it: shame on you.
Brzydzę się tego jako demokrata i mówię tym, którzy popierają taki stan rzeczy: wstydźcie się.
EnglishI hate and abhor falsehood; [But] thy law do I love.
Ale nienawidzę kłamstwa, i brzydzą się niem; ale zakon twój miłuję.
EnglishHe that saith unto the wicked, Thou art righteous; Peoples shall curse him, nations shall abhor him:
Tego, który mówi niepobożnemu; Jesteś sprawiedliwy, będą ludzie przeklinać, a narody się nim brzydzić będą.
EnglishWherefore I abhor [myself], And repent in dust and ashes.
Przetoż żałuję i pokutuję w prochu i w popiele.
EnglishI utterly abhor this scandal-mongering.
Takie próby wywoływania skandali budzą moją głęboką odrazę.
EnglishAnd I will set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.
I zabije go po bok ołtarza ku północy przed oblicznością Pańską; a pokropią synowie Aaronowi, kapłani, krwią jego po wierzchu ołtarza w około.
EnglishMr President, I abhor terrorism.
EnglishAnd nature really does abhor a vacuum.
EnglishDo not abhor [us], for thy name's sake; do not disgrace the throne of thy glory: remember, break not thy covenant with us.
Nie odrzucajże nas dla imienia twego, nie podawajże w lekkość stolicy chwały twojej; wspomnijże, nie targaj przymierza twego z nami.
EnglishThou shalt not abhor an Edomite; for he is thy brother: thou shalt not abhor an Egyptian, because thou wast a sojourner in his land.
Nie będziesz się brzydził Idumejczykiem, bo bratem twoim jest; nie będziesz się brzydził Egipczykiem, boś był przychodniem w ziemi jego.
Englishand if ye shall reject my statutes, and if your soul abhor mine ordinances, so that ye will not do all my commandments, but break my covenant;
A będzie ją ofiarował kapłan na ołtarzu, i paznogciem nadrze głowę jego, i zapali na ołtarzu, wycisnąwszy krew jego na stronie ołtarza.
EnglishWe sometimes, therefore, have no choice but to resort to the so-called 'megaphone diplomacy' that Tehran claims to abhor and reject.
Dlatego też czasami nie mamy innej alternatywy, jak tylko uciec się do tak zwanej "dyplomacji przez megafon”, której Teheran nie znosi i którą odrzuca.
English. - Conservative MEPs abhor discrimination in all its forms: we have tabled our own amendments to this report to make this crystal clear.
na piśmie. -Konserwatywni posłowie do PE czują odrazę do wszelkich form dyskryminacji: aby była całkowita jasność do przedmiotowego sprawozdania, złożyliśmy swoje własne poprawki.
EnglishAnd thou shalt not bring an abomination into thy house, and become a devoted thing like unto it: thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it; for it is a devoted thing.
Nie wnośże obrzydliwości w dom twój, abyś się nie stał przeklęstwem, jako i ona; wielce się nią brzydzić będziesz, i bardzo ją sobie obmierzysz, ponieważ przeklęstwem jest.

"abhor a vacuum" - polskie tłumaczenie

volume_up
abhor a vacuum
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"abhor the idea" - polskie tłumaczenie

volume_up
abhor the idea
Polish
Więcej chevron_right

"abhor violence" - polskie tłumaczenie

volume_up
abhor violence
Polish
Więcej chevron_right