EN

abduction {rzeczownik}

volume_up
It also includes - although this is mentioned less often and should be emphasised - the recent abduction of two Italian Catholic nuns from Kenya, who are now being held in Somalia.
To także - o czym się mówi mniej, a co trzeba podkreślać - porwanie ostatnio dwóch katolickich sióstr włoskich z Kenii, które przetrzymywane są właśnie w Somalii.
His abduction alongside the detention of the rest of the prisoners in the area is unacceptable.
Jego uprowadzenie, jak też przetrzymywanie pozostałych więźniów w regionie, jest niedopuszczalne.
Larry Youngblood served eight years of a 10 and half year sentence in Arizona for the abduction and repeated sodomizing of a 10 year old boy at a carnival.
Larry Youngblood odsiedział 8 lat z 10,5 letniego wyroku w Arizonie za uprowadzenie i wielokrotną sodomię popełnioną na 10-letnim chłopcu podczas karnawału.

Przykłady użycia - "abduction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe three people with him at the time of his abduction were killed by the kidnappers.
Trzej ludzie, którzy byli z nim w chwili uprowadzenia, zostali zabici przez porywaczy.
EnglishIssuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
Sprzedaż polis ubezpieczeniowych na wypadek porwania przez kosmitów wydaje się być niezłym interesem.
EnglishHis abduction alongside the detention of the rest of the prisoners in the area is unacceptable.
Jego uprowadzenie, jak też przetrzymywanie pozostałych więźniów w regionie, jest niedopuszczalne.
EnglishWe have now had to take new steps towards combating the abduction and trafficking of children.
Musimy teraz podjąć nowe kroki zmierzające do zwalczania procederu porywania dzieci i handlu dziećmi.
EnglishThis Parliament refused to condemn the abduction of the Archbishop of Mosul, who was later murdered.
Nasz Parlament nie chciał potępić uprowadzenia arcybiskupa Mosulu, który następnie został zamordowany.
EnglishThe abduction and arrest of journalists must end.
Muszą się skończyć uprowadzenia i aresztowania dziennikarzy.
EnglishCases of missing children and abduction can quickly become, and still become, cross-border phenomena.
Przypadki zaginięć i porwań dzieci bardzo szybko mogą stać się, i często stają się, sprawami natury transgranicznej.
English(SK) Protecting children from abduction and trafficking requires the introduction of children's passports.
(SK) Wprowadzenie paszportów dla dzieci jest niezbędne dla ich ochrony przed uprowadzeniami i procederem handlu ludźmi.
EnglishI agree with the proposal to use passports for children too, in order to combat child abduction and trafficking.
Zgadzam się z wnioskiem w sprawie stosowania paszportów również w przypadku dzieci, by zwalczać uprowadzenia dzieci i handel dziećmi.
EnglishSubject: Child abduction
English. - The Commission fully agrees on the importance of combating the disappearance and abduction of minors.
wiceprzewodniczący Komisji. - Komisja w pełni zgadza się, że walka z problemem uprowadzania i zaginięć nieletnich jest niezwykle ważnym krokiem.
EnglishIt is not our fault if the Roma are visible in Italy almost exclusively by virtue of their crimes of theft, robbery, child abduction and begging.
To nie nasza wina, że Romowie pokazują się we Włoszech niemal wyłącznie jako sprawcy kradzieży, rabunków, przemocy wobec dzieci i żebractwa.
EnglishMany other issues, for example prison conditions, parental child abduction and consular information policy, are discussed regularly.
Toczą się regularne dyskusje nad wieloma innymi problemami, m.in. warunkami w więzieniach, uprowadzaniem dzieci przez rodziców oraz konsularną polityką informacyjną.
EnglishLarry Youngblood served eight years of a 10 and half year sentence in Arizona for the abduction and repeated sodomizing of a 10 year old boy at a carnival.
Larry Youngblood odsiedział 8 lat z 10,5 letniego wyroku w Arizonie za uprowadzenie i wielokrotną sodomię popełnioną na 10-letnim chłopcu podczas karnawału.
EnglishIt also includes - although this is mentioned less often and should be emphasised - the recent abduction of two Italian Catholic nuns from Kenya, who are now being held in Somalia.
To także - o czym się mówi mniej, a co trzeba podkreślać - porwanie ostatnio dwóch katolickich sióstr włoskich z Kenii, które przetrzymywane są właśnie w Somalii.
EnglishThis is why I believe there should be an in-depth investigation into the use of Turkish territory by US aircraft in connection with the secret abduction of suspects to Guantanamo Bay.
Oto, dlaczego uważam, że niezbędne jest dogłębne zbadanie kwestii wykorzystania tureckiego terytorium przez samoloty USA w związku z tajnymi uprowadzeniami podejrzanych nad zatokę Guantanamo.

Synonimy (angielski) dla "abducting":

abducting
English