"abdominal surgery" po polsku

EN

"abdominal surgery" - polskie tłumaczenie

EN

abdominal surgery {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "abdominal surgery" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishut surgery; over 8,000 patients) or dalteparin (in abdominal surgery; 2,927 patients).
ad jedną z substancji (czynników) uczestniczących w krzepnięciu krwi – czynnik Xa.
English1407 patients undergoing abdominal surgery treated up to 9 days
1407 pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, leczonych do 9
Englishwho are judged to be at high risk of thromboembolic complications, such as patients undergoing abdominal cancer surgery ed
zakrzepowo- zatorowych, np pacjenci operowani z powodu nowotworu w jamie brzusznej: cz
Englishabdominal surgery, multiple accidental trauma, acute respiratory failure or similar conditions must not be treated with somatropin.
Nie wolno leczyć somatropiną pacjentów z ostrymi stanami krytycznymi, u których wystąpiły
Englishd surgery of lower limbs and/ or abdominal surgery
EnglishLife threatening bleeds such as intracranial bleed, throat bleed, severe abdominal bleed Surgery
Krwawienia zagrażające życiu, takie jak krwawienie wewnątrzczaszkowe, krwawienie do gardła lub ciężkie krwawienie brzuszne Zabiegi chirurgiczne
Englishabdominal surgery, multiple trauma caused by an accident, acute respiratory failure, or similar conditions.
chirurgicznych na otwartym sercu, operacji brzusznych, urazów wielonarządowych, ostrej niewydolności oddechowej lub podobnych stanów.
Englishe abdominal surgery ng Infections and
Englishabdominal surgery, multiple accidental trauma, acute respiratory failure or similar conditions must not be treated with somatropin.
powikłania po operacjach na otwartym sercu, operacjach brzusznych, urazach wielonarządowych, ostrej niewydolności oddechowej lub podobnych stanach.
EnglishPatients undergoing major orthopaedic or abdominal surgery The recommended dose of fondaparinux is 2.5 mg once daily administered post-operatively by subcutaneous injection. na
Zalecana dawka fondaparynuksu wynosi 2, 5 mg raz na dobę, podawana we wstrzyknięciu podskórnym, po zabiegu operacyjnym. n cz
EnglishAdverse Reactions in Retroperitoneal or Intra-Abdominal Surgery Study Infections and infestations Adverse Reactions in Vascular Surgery Study
MedDRA Działania niepożądane w badaniu dotyczącym zabiegów chirurgicznych w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i jamy brzusznej Zakażenia i zarażenia pasożytnicze
EnglishThe second study compared the effectiveness of Evicel with that of Surgicel (a material used to help control bleeding) in reducing bleeding during abdominal surgery (surgery of organs in the tummy).
W drugim badaniu porównywano skuteczność preparatów Evicel i Surgicel (środek stosowany w celu opanowania krwawienia) w odniesieniu do hamowania krwawienia podczas operacji narządów jamy brzusznej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "abdominal surgery"

abdominal przymiotnik
surgery rzeczownik
dental surgery rzeczownik
elective surgery rzeczownik
to undergo surgery czasownik
abdominal cavity rzeczownik
abdominal pain rzeczownik
brain surgery rzeczownik
keyhole surgery rzeczownik