"abdomen" po polsku

EN

"abdomen" - polskie tłumaczenie

PL
EN

abdomen {rzeczownik}

volume_up
1. Anatomia
The best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
MIRCERA can be injected subcutaneously in the abdomen, arm or thigh.
Produkt leczniczy MIRCERA może być wstrzykiwany podskórnie w brzuch, ramię lub udo.
Injection sites include the abdomen, upper thighs, and upper arms.
Miejsca przeznaczone do wstrzykiwań to brzuch, górna część ud i górna część ramion.
Your doctor will advise you on the possible injection sites (good sites include the upper thighs and the lower abdomen).
Lekarz prowadzący powinien wskazać możliwe miejsca wstrzyknięcia (górną część ud lub podbrzusze).
The patch is applied to dry, clean skin on the lower abdomen (the tummy, below the waist).
Plaster należy umieszczać na suchej, czystej skórze podbrzusza (na brzuchu, poniżej linii talii).
2. inne
She stands vis-a-vis in front of the victim at the right-hand side, bending its abdomen and inserting a single egg, a single egg into the body fluids of the aphid.
Staje twarzą w twarz z ofiarą, tu po prawej stronie, wygina odwłok i składa pojedyncze jajo w płynie wewnątrz ciała mszycy.

Przykłady użycia - "abdomen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishApply the patch to a clean, dry, smooth area of skin on your abdomen, hips or buttocks.
Plaster nale y nakleja na czyst, such, gładk skór brzucha, bioder lub po ladków.
EnglishSubcutaneous administration should be in the upper arms, thighs, buttocks, or abdomen.
Podanie podskórnie należy wykonać w górną część ramienia, udo, pośladek lub brzuch.
EnglishThe best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
Englishdry mouth, mouth inflammation, retching, constipation, distension of the abdomen,
suchość jamy ustnej, stan zapalny jamy ustnej, odruchy wymiotne, zaparcia, wzdęcie brzucha,
Englishyellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the
zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby
EnglishMIRCERA can be injected subcutaneously in the abdomen, arm or thigh.
Produkt leczniczy MIRCERA może być wstrzykiwany podskórnie w brzuch, ramię lub udo.
EnglishThe best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Jeśli inna osoba dokonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część
EnglishPegasys is given by injection under the skin in the abdomen (tummy) or thigh.
Pegasys podaje się drogą wstrzyknięcia podskórnego w brzuch lub udo.
EnglishPinch the skin of the abdomen firmly between the thumb and fingers M
do ie en Ważne informacje dotyczące podawania wstrzyknięcia – patrz punkt A.
EnglishThe solution is then ready to be injected into the abdomen (under the skin).
Po zmieszaniu roztwór jest gotowy do wstrzykiwania podskórnego w brzuch (w tkankę podskórną).
EnglishInjection sites include the abdomen, upper thighs, and upper arms.
Miejsca przeznaczone do wstrzykiwań to brzuch, górna część ud i górna część ramion.
EnglishChoose an injection site on the upper arm, upper thigh, abdomen or buttocks.
Należy wybrać miejsce wstrzyknięcia na górnej części ramienia lub uda, na brzuchu lub pośladkach.
EnglishThe effect will be slightly quicker if the insulin is injected into your abdomen.
W przypadku wstrzyknięcia insuliny w okolicę brzucha działanie leku będzie odczuwane nieco szybciej.
EnglishRevasc is intended to be given subcutaneously (under the skin), preferably in the abdomen (the tummy).
Revasc przeznaczony jest do podawania podskórnego, najlepiej w okolicy brzucha.
Englishif you have conditions causing inflammation inside the abdomen (e. g. diverticulitis, stomach
jeśli u pacjenta rozpoznano choroby powodujące zmiany zapalne w obrębie jamy brzusznej (np.
EnglishMIRCERA can be injected under the skin in the abdomen, arm or thigh; or into a vein.
Lek MIRCERA może być wstrzykiwany podskórnie w brzuch, ramię lub udo, lub może być podawany dożylnie.
EnglishThe patch is applied to dry, clean skin on the lower abdomen (the tummy, below the waist).
Plaster należy umieszczać na suchej, czystej skórze podbrzusza (na brzuchu, poniżej linii talii).
Englishpain in the tummy (abdomen) caused by pancreatitis, inflammation of the gall bladder and/ or bile
ból brzucha spowodowany zapaleniem trzustki, stan zapalny pęcherzyka żółciowego i (lub) dróg
EnglishFirazyr is injected with a short needle into the fatty tissue under the skin in the abdomen (tummy).
Lek Firazyr wstrzykuje się za pomocą krótkiej igły do tkanki tłuszczowej pod skórą brzucha.
EnglishFirmagon is injected under the skin of the abdomen.
Preparat Firmagon podaje się we wstrzyknięciach podskórnych w okolicy brzucha.

Synonimy (angielski) dla "abdomen":

abdomen