EN

to abate {czasownik}

volume_up
to abate
to abate (też: to lighten)

Przykłady użycia - "to abate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe infusion may be resumed when symptoms abate.
Wlew może być wznowiony po zmniejszeniu nasilenia objawów.
EnglishThose concerned about moral hazard should say that if we had good economic governance, that fear should abate.
Ci, których martwi ryzyko nadużyć, powinni zauważyć, że dobre zarządzanie gospodarką powinno uśmierzyć ich obawy.
EnglishNow what might this entire region look like if in fact we focus on other lines on the map besides borders, when the insecurities might abate?
Jak mógłby wyglądać cały ten region, gdybyśmy skoncentrowali się na innych liniach niż granice, gdy niepewności wygasną?
EnglishIf adverse events develop during the course of treatment with Viraferon for any indication, modify the dosage or discontinue therapy temporarily until the adverse events abate.
do Jeżeli w czasie stosowania preparatu Viraferon w którymkolwiek ze wskazań wystąpią działania niepożądane, należy zmodyfikować dawkę leku lub przerwać leczenie do czasu ustąpienia działań
EnglishIf adverse events develop during the course of treatment with Viraferon for any indication, modify the dosage or discontinue therapy temporarily until the adverse events abate.
ob Jeżeli w czasie stosowania preparatu Viraferon w którymkolwiek ze wskazań wystąpią działania niepożądane, należy zmodyfikować dawkę leku lub przerwać leczenie do czasu ustąpienia działań
EnglishIf adverse events develop during the course of treatment with IntronA for any indication, modify the dosage or discontinue therapy temporarily until the adverse events abate.
Jeżeli w czasie stosowania preparatu IntronA w którymkolwiek ze wskazań wystąpią działania niepożądane, należy zmodyfikować dawkę leku lub przerwać leczenie do czasu ustąpienia działań niepożądanych.

Synonimy (angielski) dla "abatement":

abatement
Pozostałe hasła