EN

abandoning {rzeczownik}

volume_up
The case of abandoning sanctions against Cuba, with no return in terms of human rights progress, was just one example.
Porzucenie sankcji wobec Kuby, bez korzyści pod względem praw człowieka, to tylko jeden z przykładów.

Przykłady użycia - "abandoning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
Musimy to zrobić w sposób właściwy i pełen szacunku, nie rezygnując z naszych wartości.
EnglishNevertheless, without abandoning my reservations, I voted in favour of the report.
Pomimo moich zastrzeżeń, głosowałem niemniej za przyjęciem sprawozdania.
EnglishIn addition, by abandoning the rules of fair economic competition we will be creating a jungle.
Ponadto zarzucając zasady uczciwej konkurencji gospodarczej stworzymy prawo dżungli.
EnglishTherefore, abandoning coal without having a viable alternative would not be appropriate.
Dlatego rezygnacja z węgla bez zapewnienia sobie opłacalnej alternatywy byłaby pozbawiona sensu.
EnglishYet there is no question of abandoning nuclear energy in this report.
W sprawozdaniu tym kwestia odejścia od stosowania energii jądrowej nie jest w ogóle poruszana.
EnglishIt is not about abandoning citizens' rights of free movement.
Nie chodzi o odstąpienie od prawa obywateli do swobodnego poruszania się.
EnglishHowever, this does not mean, as other members have suggested, us abandoning our fundamental values.
Nie oznacza to jednak, jak sugerowali niektórzy posłowie, że odrzucamy nasze podstawowe zasady.
EnglishToday, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
Dzisiaj ten europejski projekt nie próbuje już nawet stwarzać pozorów, że posiada jakąkolwiek demokratyczną legitymację.
EnglishKA: There was no thought of abandoning ship at that point?
Nie rozważaliście "opuszczenia statku" na tamtym etapie?
EnglishOn other issues, firstly we need to take a cautious approach to abandoning the milk quota system in 2015.
Inne kwestie: po pierwsze należy ostrożnie podchodzić do odejścia od systemu kwot mlecznych w 2015 r.
EnglishWe cannot do that, however, by freezing or abandoning our contacts; rather, we must strengthen them.
Nie możemy tego jednak robić poprzez zamrożenie czy zarzucenie naszych kontaktów; raczej należy je wzmacniać.
EnglishNot a single man did well after abandoning his wife!
Żadnemu mężczyźnie nie powodzi się, jak opuści żonę!
EnglishWe are being consistent or even stubborn, but not because acting differently would mean abandoning our values.
Jesteśmy tak konsekwentni, czy wręcz uparci, nie dlatego, że oznaczałoby to rezygnację z naszych wartości.
EnglishThe case of abandoning sanctions against Cuba, with no return in terms of human rights progress, was just one example.
Porzucenie sankcji wobec Kuby, bez korzyści pod względem praw człowieka, to tylko jeden z przykładów.
EnglishOf course this does not mean abandoning the control of individual shipments but basing these controls on risk analysis.
Oczywiście nie oznacza to odejścia od indywidualnej kontroli. Chodzi o opieranie jej na ocenie ryzyka.
EnglishCan we fight terrorism without abandoning democratic principles or restricting human rights and media freedom?
Czy możemy walczyć z terroryzmem bez porzucania zasad demokracji i ograniczania praw człowieka oraz wolności mediów?
EnglishInstead the EU, like a wolf in sheep's clothing, is covertly abandoning cooperation and compromise in favour of consolidation.
Natomiast UE niczym wilk w owczej skórze, potajemnie porzuca współpracę i kompromis na rzecz konsolidacji.
EnglishAbandoning this objective would lead to a renationalisation of this segment of European cooperation and we do not want that.
Odejście od tego celu oznaczałoby renacjonalizację tego segmentu współpracy europejskiej, a tego nie chcemy.
EnglishDoes this not now mean abandoning the national milk quota system when there is an undersupply of 3 million tonnes across Europe?
Czy oznacza to teraz rezygnację z krajowego systemu kwot mlecznych, gdy w Europie mamy niedobór 3 milionów ton?
EnglishIt also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
Celem jest także zmuszenie partii komunistycznych do porzucenia swoich zasad, przy których mocno trwają, i do integracji. .

Synonimy (angielski) dla "abandoned":

abandoned
abandonment