EN

aback {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "aback" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishInitially, I was a bit taken aback by the opening remarks of the Commissioner, but then he clarified the situation.
Początek wypowiedzi pana komisarza trochę mnie zaskoczył, ale później wyjaśnił on sytuację.
EnglishI admit I am often taken aback by some of the views expressed, but then that is what we are here for.
Muszę przyznać, że często jestem skonsternowany niektórymi wypowiadanymi tutaj poglądami, ale przecież po to tutaj jesteśmy.
EnglishOne can, however, be taken aback by the fact that such commonplaces have to be pointed out 15 years after that Agency was created.
Można jednak być zdumionym faktem, że takie oczywistości trzeba wskazywać 15 lat po utworzeniu Agencji.
EnglishI am, however, a little taken aback at the language in which it is expressed, which reminds me a little of the language of totalitarianism.
Zaskakuje mnie trochę jednak język, w którym jest ono utrzymane, przypomina mi to trochę język totalitarny.
EnglishHowever, I am taken aback by the fact that enlargement is presented as a reason why the Lisbon Treaty must be ratified.
Jestem jednak zażenowana faktem, że rozszerzenie przedstawia się jako jedną z przyczyn, dla której trzeba ratyfikować traktat lizboński.