"a year ago" po polsku

EN

"a year ago" - polskie tłumaczenie

EN

a year ago

volume_up
A year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
Rok temu Rada zatwierdziła tyko jedną poprawkę Parlamentu Europejskiego.
A year ago, we debated a report very similar to the one on the table today.
Rok temu debatowaliśmy nad sprawozdaniem bardzo podobnym do dzisiejszego.
We discussed the first reading of this dossier less than a year ago.
Przedyskutowaliśmy wersję tego dossier z pierwszego czytania ponad rok temu.

Przykłady użycia - "a year ago" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishA year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
Rok temu Rada zatwierdziła tyko jedną poprawkę Parlamentu Europejskiego.
EnglishWhere is the replacement for the Kyoto Protocol that was absolutely necessary a year ago?
A gdzie następca protokołu z Kioto, który był bezwzględnie potrzebny rok temu?
EnglishHere Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
W tej dziedzinie Komisja prowadzi prace od początków kryzysu, od roku.
EnglishA year ago, we debated a report very similar to the one on the table today.
Rok temu debatowaliśmy nad sprawozdaniem bardzo podobnym do dzisiejszego.
EnglishWe all remember storm Xynthia, which devastated the Vendée coast nearly a year ago.
Wszyscy pamiętamy huragan Xynthia, który rok temu zniszczył wybrzeże departamentu Vendée.
EnglishA year ago they were selling for GBP 60 a head; this year, GBP 2 a head.
Rok temu ich cena wynosiła 60 GBP za sztukę, a dziś jest to 2 GBP za sztukę.
EnglishI would like to remind colleagues that the Lisbon Treaty entered into force a year ago.
Pragnę przypomnieć Koleżankom i Kolegom, że traktat z Lizbony wszedł w życie rok temu.
EnglishThis way was blocked one year ago by Members of your political group, among others.
Sposób ten został zablokowany rok temu między innymi przez posłów z pana grupy politycznej.
EnglishA year ago, in this Chamber, we were all bemoaning the general production situation.
Rok temu wszyscy w tej Izbie narzekali na ogólną sytuację w produkcji.
EnglishThat's why this image was made one year ago, and what it means today.
Strach czai się przez to w naszych umysłach. ~~~ Dlatego ten obraz powstał rok temu.
EnglishHowever, we only put the target of 20% in place just under a year ago.
Cel w wysokości 20 % wyznaczyliśmy sobie jednak zaledwie niecały rok temu.
EnglishWe discussed the first reading of this dossier less than a year ago.
Przedyskutowaliśmy wersję tego dossier z pierwszego czytania ponad rok temu.
EnglishAs regards the limit values, a similar appeal was made a year ago - as you mentioned.
W odniesieniu do wartości granicznych ponowny apel zgłoszono rok temu, o czym pan wspomniał.
EnglishShe was abused once more a year ago - robbed, beaten and raped.
Rok temu ponownie padła ofiarą przemocy, została obrabowana, pobita i zgwałcona.
English. - (NL) Madam President, a year ago we also had an urgent debate about Sudan.
autor. - (NL) Pani przewodnicząca! Rok temu także prowadziliśmy pilną debatę w sprawie Sudanu.
EnglishColleagues, I have a short speech, as I promised you one year ago.
Koleżanki i koledzy! Tak jak obiecałem rok temu, przygotowałem krótkie przemówienie.
EnglishA young Irishman and EU citizen, Michael Dwyer, was shot dead in Bolivia just over a year ago.
Ponad rok temu młody Irlandczyk i obywatel UE został zastrzelony w Boliwii.
EnglishAs I recall, a year ago we were all very happy - even pleased with ourselves.
O ile sobie przypominam, rok temu wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi - wręcz zadowoleni z siebie.
EnglishIndeed, we, as Parliament, approached it on this matter a year ago.
Zresztą my, jako Parlament, już rok temu zwracaliśmy się o to do Komisji.
EnglishI was entrusted a year ago with the task of being the rapporteur for the 2010 budget.
Rok temu powierzono mi funkcję sprawozdawcy budżetu na rok 2010.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a year ago"

a przedimek/rodzajnik
ago przysłówek
year rzeczownik
Polish
a little while ago przysłówek
Polish
a week ago
a long time ago
a month ago
a year off rzeczownik