"a week ago" po polsku

EN

"a week ago" - polskie tłumaczenie

EN

a week ago [przykład]

volume_up
a week ago
The Council reached a general agreement on the package more than a week ago.
Rada uzyskała ogólne porozumienie co do pakietu ponad tydzień temu.
A week ago, in this Parliament, we voted for a report by Mr Rasmussen.
Tydzień temu, w tej Izbie, głosowaliśmy w sprawie sprawozdania pana Rasmussena.
A week ago, only three women were prospective candidates.
Tydzień temu zaledwie trzy kobiety były ewentualnymi kandydatkami.

Przykłady użycia - "a week ago" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Zaledwie tydzień temu byliśmy świadkami rozpoczęcia niezwykłego przełomu w tym kraju.
EnglishA week ago, I had the chance to go to Ankara and speak with the Tekel employees.
W zeszłym tygodniu miałem okazję pojechać do Ankary i rozmawiać z pracownikami firmy Tekel.
EnglishA week ago, in this Parliament, we voted for a report by Mr Rasmussen.
Tydzień temu, w tej Izbie, głosowaliśmy w sprawie sprawozdania pana Rasmussena.
EnglishThe Council reached a general agreement on the package more than a week ago.
Rada uzyskała ogólne porozumienie co do pakietu ponad tydzień temu.
EnglishThat is why we now have to implement the action plan which you, Commissioner, tabled a week ago.
Dlatego też musimy wdrożyć plan działania, który pan komisarz zlożył tydzień temu.
EnglishDo not use any sealed containers from a foil wrapper that was opened more than a week ago.
Nie używać pojemników wyjętych z torebki foliowej otwartej wcześniej niż przed tygodniem.
EnglishOnly a week ago, the Commission recommended that the EU should begin membership negotiations with Iceland.
Zaledwie tydzień temu Komisja zaleciła UE podjęcie negocjacji członkowskich z Islandią.
EnglishA week ago, Zimbabwean President Robert Mugabe said the cholera outbreak had been arrested.
W zeszłym tygodniu prezydent Zimbabwe Robert Mugabe potwierdził, że wybuch cholery został powstrzymany.
EnglishIt was published just a little more than a week ago in the New York Times, and it isn't looking good.
Została opublikowana trochę ponad tydzień temu w "New Your Times". ~~~ I nie wygląda to dobrze.
EnglishA week ago, the UN General Assembly authorised the EU to speak with one voice at its meetings.
Tydzień temu Zgromadzenie Ogólne ONZ uprawniło UE do przemawiania na jego posiedzeniach jednym głosem.
EnglishA week ago, only three women were prospective candidates.
Tydzień temu zaledwie trzy kobiety były ewentualnymi kandydatkami.
EnglishMr Zuev was killed about a week ago in Kaliningrad.
Został on zabity przed mniej więcej tygodniem w Kaliningradzie.
EnglishThis did not start yesterday, but a week ago now.
Ta sytuacja nie zaczęła się wczoraj, ale już tydzień temu.
EnglishA week ago, my colleague, Mr Cohn-Bendit, said that Greece needed more time to put a reconstruction plan in place.
Tydzień temu mój kolega, pan poseł Cohn-Bendit, powiedział, że Grecja musi wprowadzić plan odbudowy.
EnglishThis should've gone to the other chapter a week ago.
EnglishMr President, today we know better than we did a week ago that jet-free skies cost a lot.
Panie przewodniczący! Dziś o wiele lepiej niż jeszcze tydzień temu zdajemy sobie sprawę, że niebo bez samolotów kosztuje bardzo dużo.
EnglishThe monument has been damaged and daubed with paint sixteen times to date, most recently just over a week ago.
Pomnik ten został dotychczas zniszczony i oblany farbą już szesnaście razy, ostatnio niewiele ponad tydzień temu.
EnglishLet us respect the decision of the Irish people, but we have not moved forward at all from the position we were in a week ago.
Uszanujmy decyzję Irlandczyków, lecz zauważmy, że nie poruszyliśmy się o krok od zeszłego tygodnia.
English(SK) Madam President, a week ago, the reports on the accession process in the Balkan states were published.
(SK) Pani Przewodnicząca! Tydzień temu opublikowano sprawozdania dotyczące procesu akcesyjnego w państwach bałkańskich.
EnglishOne week ago today, on 26 November, a dramatic series of coordinated terrorist attacks took place in Mumbai in India.
Tydzień temu, 26 listopada 2008 r., w Bombaju, w Indiach miała miejsce dramatyczna seria skoordynowanych ataków terrorystycznych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a week ago"

a przedimek/rodzajnik
week rzeczownik
Polish
ago przysłówek
a week off rzeczownik
a little while ago przysłówek
Polish
a long time ago
a year ago
Polish
a month ago