"A to Z" po polsku

EN

"A to Z" - polskie tłumaczenie

EN

A to Z

volume_up
About the EU, Your Life in the EU, Take Part, or by using the search engine or A-Z index.
; albo korzystając z wyszukiwarki lub indeksu od A do Z.

Przykłady użycia - "A to Z" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. – Succursale Corsier-sur-Vevey Route de Fenil – Z. I. B.
Laboratories Serono S. A. – Succursale Corsier- sur- Vevey Route de Fenil – Z. I. B.
EnglishLatvija Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561
Latvija Janssen- Cilag Polska Sp. z o. o. filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561
Englishif you have impaired liver function (see section 3. “ How to take Lansoprazol AbZ”)
jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 3 „ Jak zażywać lek
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol AbZ, the possibility of a malignant stomach tumour should
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
EnglishAnd that four-dimensional space consists of X, Y, Z and then the yaw angle.
A ta przestrzeń 4-wymiarowa składa się z X, Y, Z i kąta odchylenia.
EnglishI have absolutely no interest in producing a building that just accommodates X, Y and Z function.
Absolutnie nie interesuje mnie tworzenie budynku w oparciu o funkcje X, Y i Z.
EnglishLansoprazol AbZ should be taken on an empty stomach (before meals).
Lek Lansoprazol AbZ należy przyjmować na pusty żołądek (przed posiłkami).
Englishif you take Lansoprazol AbZ for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol AbZg dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować
EnglishIf you forget to take Lansoprazol AbZ Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
English< Lansoprazol AbZ and associated names (see Annex I) 30 mg, gastro-resistant capsules, hard >
< Lansoprazol AbZ and asociated names (see Annex I) 30 mg magensaftresistente Hartkapseln >
EnglishAlways take Lansoprazol AbZ exactly as your doctor has told you.
Lek Lansoprazol AbZ należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.
EnglishIf you take more Lansoprazol AbZ than you should you should always consult a doctor.
Zażycie większej niż zalecana dawki leku Lansoprazol AbZ: należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
EnglishPolska Pfizer Polska Sp. z o. o., Tel.: +48 22 335 61 00
Tel: +43 (0) 1 521 15- 0 Polska Pfizer Polska Sp. z o. o., Tel.: +48 22 335 61 00
EnglishTel: +43 (0)1 521 15-0 Polska Pfizer Polska Sp. z o. o., Tel.: +48 22 335 61 00
Polska Pfizer Polska Sp. z o. o., Tel.: +48 22 335 61 00
English< Lansoprazol AbZ and associated names (see Annex I) 15 mg, gastro-resistant capsules, hard >
< Lansoprazol AbZ and associated names (see Annex I) 15 mg magensaftresistente Hartkapseln >
EnglishDo not use Lansoprazol AbZ after the expiry date which is stated on the carton and the blister.
Nie stosować leku Lansoprazol AbZ po upływie terminu ważności podanego na pudełku i blistrze.
Englishif you take Lansoprazol AbZ for longer than 1 year, therapy should be regularly monitored and
jeśli pacjent zażywa lek Lansoprazol AbZ dłużej niż 1 rok, należy regularnie kontrolować przebieg
EnglishIntake of Lansoprazol AbZ may mask the symptoms of a tumour and delay diagnosis of this condition
Przyjmowanie leku Lansoprazol AbZ może maskować objawy nowotworu i opóźniać jego rozpoznanie.
EnglishHexal Polska Sp. z o. o. ul Domaniewska 50C 02-672 Warsaw Poland
Hexal Polska Sp. z o. o. ul Domaniewska 50C 02- 672 Warsaw Poland
EnglishZ-Band materials are formulated to prevent these problems.
Materiały opasek Z-Band są tak wykonane, aby zapobiec takim problemom.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "A to Z"

a przedimek/rodzajnik
to spójnik
to przyimek
Polish