"a short time ago" po polsku

EN

"a short time ago" - polskie tłumaczenie

EN

a short time ago {przysłówek}

volume_up
a short time ago (też: a little while ago, newly, recently)
Mr President, this is not 50 years ago; this is just a short time ago.
Nie działo się to 50 lat temu; było to całkiem niedawno.
The evaluation was only completed a short time ago.
Ocena została zakończona dopiero niedawno.
That is because it is still possible to push the boundaries in manufacturing, something that was not so obvious until a short time ago.
Jest tak, ponieważ możliwy jest dalszy wzrost produkcji, co jeszcze całkiem niedawno nie wydawało się aż tak oczywiste.

Przykłady użycia - "a short time ago" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, this is not 50 years ago; this is just a short time ago.
Panie przewodniczący! Nie działo się to 50 lat temu; było to całkiem niedawno.
English(BG) I assume that you are talking about the same case which was mentioned a short time ago.
(BG) Zakładam, że pani poseł mówi o sprawie, która została chwilę temu przywołana.
EnglishThe evaluation was only completed a short time ago.
EnglishI met with the President a short time ago.
Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem.
EnglishDeregulation is encouraging volatility, and market conditions now are totally the opposite of what they were a short time ago.
Deregulacja sprzyja niestabilności, a warunki rynkowe są teraz zupełnie odmienne od tych, które występowały jakiś czas temu.
EnglishThat is because it is still possible to push the boundaries in manufacturing, something that was not so obvious until a short time ago.
Jest tak, ponieważ możliwy jest dalszy wzrost produkcji, co jeszcze całkiem niedawno nie wydawało się aż tak oczywiste.
EnglishA short time ago Mr Špidla referred, in the context of another answer, to the need for unanimity on certain issues.
Niedawno temu komisarz Špidla nawiązywał w kontekście innej odpowiedzi do potrzeby prezentowania jednomyślności w niektórych sprawach.
EnglishIt may come as a surprise to some of you to hear that quite large areas of what are currently desert were actually forested a fairly short time ago.
Może niektórych z was zaskoczyć to, że bardzo duży obszar dzisiejszej pustyni, kiedyś był porośnięty lasem jeszcze całkiem nie dawno.
EnglishThe first concerns the erratic way in which prices have been changing: at one point USD 10, then 140 a short time ago, now it is back to 100.
Pierwsza z nich dotyczy nieregularnego sposobu zmiany cen: w pewnej chwili 10 dolarów amerykańskich, następnie niedawno 140, teraz znowu 100.
EnglishAs Mr Lewandowski correctly pointed out a short time ago, we also insisted that the concept of responsibility should be at the heart of the 2012 budget.
Jak słusznie wskazał pan komisarz Lewandowski, nalegaliśmy również, by koncepcja odpowiedzialności znalazła się u podstaw budżetu na rok 2012.
EnglishAs far as the matter of 'home-grown players' is concerned, a short time ago the European Commission was handed the results of an independent expert report analysing UEFA's rules.
Jeśli chodzi o kwestię "domorosłych zawodników”, nie tak dawno Komisja Europejska otrzymała wyniki sprawozdania niezależnego biegłego, zawierającego analizę zasad UEFA.