"A sharp" po polsku

EN

"A sharp" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

A sharp {rzeczownik}

volume_up
1. Muzyka
A sharp
A sharp

Przykłady użycia - "A sharp" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSIA Merck Sharp & Dohme Latvia, Latvija; Skanstes street 13, LV-1013, Riga, Latvia
SIA Merck Sharp & Dohme Latvia, Latvija; Skanstes street 13, LV- 1013, Riga, Latvia
EnglishMerck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B-1180 Brussels Belgium
Merck Sharp & Dohme BV - Chaussée de Waterloo 1135 - B- 1180 Brussels, Belgium
EnglishThe economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował także ostry spadek światowego handlu.
EnglishMerck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Herts EN11 9BU United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon, Herts EN11 9BU, Wielka Brytania
EnglishIts extremely sharp saw-toothed edge can easily carve... this turkey and this shank.
Jego maksymalnie ostre zęby bez problemu potną... tego indyka i ten udziec.
EnglishThe new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
Nowy premier Mario Monti zamierza przeprowadzić głębokie reformy gospodarcze.
EnglishMerck Sharp & Dohme - Regulatory Affairs Iceland Smedeland 8 DK-2600 Glostrup Danmark
Merck Sharp & Dohme - Regulatory Affairs Iceland Smedeland 8 DK- 2600 Glostrup Danmark
EnglishUAB Merck Sharp & Dohme, Gelež inio Vilko 18A, LT- 01112 Vilnius Lithuania
UAB Merck Sharp & Dohme, Geležinio Vilko 18A, LT - 01112 Vilnius, Lithuania
EnglishMerck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Wielka Brytania
EnglishI said, " Dad, 3: 00 sharp. " But no, it's just in one ear, out the other.
Mówiłem " Tato, punkt trzecia " ale nie, jednym uchem wpada, drugim wypada.
EnglishMerck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl., Tel: +420.233.010.111 Danmark:
Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl., Tel.: +420. 233. 010. 111 Danmark:
EnglishMerck Sharp & Dohme UAB, Lithuania Gelezinio Vilko 18A 01112 Vilnius Lithuania
Merck Sharp & Dohme UAB, Litwa Gelezinio Vilko 18A 01112 Vilnius Litwa
EnglishMerck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands
Merck Sharp and Dohme, B. V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Holandia
EnglishNo, I am not without some sharp criticisms of the Venezuelan government.
Nie, nie brakuje mi kilku ostrych krytycznych uwag pod adresem wenezuelskiego rządu.
EnglishMerck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Unitied Kingdom
Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Wielka Brytania
EnglishImagine trying to make friends covered with razor-sharp poisonous barbs.
Wyobraźcie sobie zawieranie przyjaźni, gdy jesteście pokryci ostrymi trującymi wąsami.
EnglishIn conjunction with IACS, it has resulted in a sharp reduction in the frequency of errors.
W połączeniu z IACS doprowadził on do zdecydowanego zmniejszenia się poziomu błędów.
EnglishMerck Sharp & Dohme B. V., Postbox 581, Waarderweg 39, NL-2031 BN, Haarlem The Netherlands
Merck Sharp & Dohme B. V., Postbox 581, Waarderweg 39, NL- 2031 BN, Haarlem Holandia
EnglishMerck Sharp and Dohme Chasussée de Waterloo 1135 B-1180 Brussels Belgium
Merck Sharp and Dohme Chasussée de Waterloo 1135 B- 1180 Brussels Belgium
EnglishSupper is at 6: 00 sharp, and no one is ever late for meals at this house.
Kolacja jest punkt 18: 00 i nikt się nie spóźnia w tym domu na posiłki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "A sharp"

a przedimek/rodzajnik
sharp przymiotnik
sharp rzeczownik
sharp przysłówek
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
Polish
a good deal
Polish