"A road" po polsku

EN

"A road" - polskie tłumaczenie

EN

A road {rzeczownik}

volume_up
1. transport, Brytyjski angielski

Przykłady użycia - "A road" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
English. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.
na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.
English., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland
Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irlandia
EnglishBristol-Myers Squibb Company 6000 Thompson Road, East Syracuse New York 13057 USA
Bristol- Myers Squibb Company 6000 Thompson Road, East Syracuse New York 13057 USA
EnglishI have to say to Mr Krahmer, the rapporteur, that the road has not been easy.
Muszę powiedzieć sprawozdawcy, panu posłowi Krahmerowi, że droga nie była łatwa.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishSerbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
Serbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
EnglishThat is why Lisbon is a road, but it is a road that we still have to travel.
Dlatego traktat lizboński jest drogą, lecz to droga, którą wciąż musimy podążać.
EnglishIt's the pathfinder that shows us a simple road through an impenetrable moral maze.
Jest sondą pokazującą nam prostą drogę, poprzez nieprzedarty labirynt moralności.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (
English(Chanting) Jennifer: A soldier walked onto the road, asking where we'd been.
(skandowanie) Jennifer: Żołnierz pojawił się na drodze i spytał nas skąd idziemy.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Jeśli pójdziemy w tym kierunku, nie będzie już żadnych inwestycji w sektorze.
EnglishS-P Veterinary Ltd Breakspear Road South Harefield Uxbridge UB9 6LS United Kingdom
S- P Veterinary Ltd Breakspear Road South Harefield Uxbridge UB9 6LS United Kingdom
EnglishThis has also helped Serbia take a major step on the road to European integration.
Pomogło to Serbii uczynić również ogromny krok na drodze do integracji europejskiej.
EnglishVery few Indians today wish that India had gone down Mahatma Gandhi's road.
Dzisia niewielu Hindusów chciałoby, żeby Indie poszły drogą Mahatmy Gandhi'ego.
EnglishIn many EU Member States, road infrastructure is in need of further development.
W wielu państwach członkowskich UE infrastruktura drogowa potrzebuje dalszego rozwoju.
EnglishAllergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport County Mayo Ireland
Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport County Mayo Irlandia
English. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
Głosujemy przeciw sprawozdaniu w sprawie dostępu do transportu drogowego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "A road"

a przedimek/rodzajnik
road rzeczownik
road przymiotnik
Polish
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
a good deal
a few zaimek
Polish
a lot przysłówek
Polish
a red herring rzeczownik