"a riot" po polsku

EN

"a riot" - polskie tłumaczenie

EN

a riot

volume_up

Przykłady użycia - "a riot" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd be not drunken with wine, wherein is riot, but be filled with the Spirit;
A nie upijajcie się winem, w którem jest rozpusta; ale bądźcie napełnieni duchem,
EnglishImmigration has run riot whilst you have looked on and done nothing.
Imigracja postępowała jak szalona, a wy przyglądaliście się, nie robiąc nic.
EnglishThere's a riot going on on campus, and the police are chasing me, right?
Na kampusie są zamieszki, a policja ściga mnie, tak?
EnglishAnd I mean, the people just danced in the streets because they were afraid there was going to be another riot.
I widziałam, że ludzie dosłownie tańczyli na ulicach, bo obawiali się, że będą kolejne zamieszki.
EnglishBut after the riot, it's too much difference.
Ale po tych zamieszkach różnice są już zbyt duże.
EnglishHe should then have read the riot act to Italy and France in the way that Manfred Weber of the PPE did earlier in this debate.
Powinien on był wówczas postawić Włochom i Francji ultimatum, jak to wcześniej zrobił Manfred Weber z PPE.
EnglishThey ran riot again on 23 October.
W dniu 23 października ponownie wywołali zamieszki.
EnglishA riot's going on on campus.
EnglishYou let the speculators run riot, you brought the International Monetary Fund into the euro area and now you are asking for harsh austerity programmes.
Pozwoliliście spekulacjom wymknąć się spod kontroli, sprowadziliście Międzynarodowy Fundusz Walutowy do strefy euro, a teraz domagacie się surowych programów oszczędnościowych.
EnglishWith the aim of quelling the discontent against abusive, antidemocratic measures, the government has arranged the purchase of anti-riot equipment, amounting to EUR 10 million.
Aby stłumić niezadowolenie wywołane obraźliwymi, antydemokratycznymi działaniami rząd dokonał zakupu sprzętu do tłumienia zamieszek za kwotę 10 milionów euro.
EnglishIn fact, the real objective is a pure and perfect cigarette market on a European scale, a 'decompartmentalised' market with a single tax where competition can run riot.
Rzeczywistym celem jest jednak czysty, doskonały ogólnoeuropejski rynek papierosów, niepodzielny rynek z jednolitym opodatkowaniem i niczym niepowstrzymywaną konkurencją.
EnglishFor indeed we are in danger to be accused concerning this day's riot, there being no cause [for it]: and as touching it we shall not be able to give account of this concourse.
Albowiem trzeba się obawiać, abyśmy oskarżeni nie byli o rozruch dzisiejszy, gdyż nie masz żadnej przyczyny, z której byśmy mogli dać sprawę, żeśmy się tu zbiegli.
EnglishBut one of the reasons that riot took place -- those riots, which went on for several days, took place -- was because the Kosovo people were disenfranchised from their own future.
Jednym z powodów, dla których doszło do zamieszek -- licznych zamieszek, trwających kilka dni -- było pozbawienie obywateli Kosowa prawa do ich własnej przyszłości.
EnglishIn the same week - last week - the French Minister for Foreign Affairs offered help to the Tunisian Government in the form of riot police and assistance in policing.
W tym samym tygodniu - zeszłym tygodniu - francuska minister spraw zagranicznych zaoferowała tunezyjskim władzom przysłanie policyjnych oddziałów prewencji oraz pomoc w utrzymaniu porządku.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a riot"

a przedimek/rodzajnik
riot rzeczownik
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
a good deal