"a pregnant woman" po polsku

EN

"a pregnant woman" - polskie tłumaczenie

EN

a pregnant woman

volume_up

Przykłady użycia - "a pregnant woman" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRaloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.
Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu.
EnglishRaloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.
Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ci y mo e spowodowa uszkodzenie płodu.
EnglishTherefore, Soliris should be given to a pregnant woman only if clearly needed.
Dlatego też Soliris można podawać kobietom ciężarnym jedynie w razie bezwzględnej konieczności.
Englishif you are a man who is taking Rebetol, do not have sex with a pregnant woman unless you use
jeśli lek Rebetol przyjmuje mężczyzna, nie powinien mieć kontaktów seksualnych z kobietą
Englishif you are a man who is taking ribavirin, do not have sex with a pregnant woman unless you use a
jeśli rybawirynę przyjmuje mężczyzna, nie powinien mieć kontaktów seksualnych z kobietą
EnglishI've never seen anybody die from it who wasn't a pregnant woman.
Nie widziałem nikogo, kto na nią umierał i nie był kobietą w ciąży.
EnglishUse in pregnancy There are no adequate data from the use of this medicinal product in pregnant woman.
Stosowanie podczas ciąży Brak odpowiednich danych o stosowaniu tego leku u kobiet w ciąży.
EnglishThere are no adequate data from the use of either busulfan or DMA in pregnant woman.
Nie ma dostępnych odpowiednich danych dotyczących stosowania zarówno busulfanu, jak i DMA u kobiet w ciąży.
EnglishTestosterone may induce virilising effects on the female foetus when administered to a pregnant woman.
Testosteron może indukować wirylizację płodu żeńskiego podczas stosowania u kobiet w ciąży.
EnglishAccidental use of the drug by a pregnant woman should not produce any harmful effects on the foetus.
Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powino mieć szkodliwego wpływu na płód.
EnglishIt is not known whether CRIXIVAN is harmful to an unborn baby when taken by a pregnant woman.
Nie wiadomo, czy CRIXIVAN przyjmowany przez kobiety w ciąży jest szkodliwy dla nienarodzonego dziecka.
Englishif you are a man who is taking ribavirin, do not have sex with a pregnant woman unless you use a condom.
Postępowanie takie ma zmniejszyć możliwość przedostawania się rybawiryny do organizmu kobiety.
Englishhydroxocobalamin may be given to a pregnant woman.
hydroksykobalaminę można podawać kobietom w ciąży.
EnglishIt is not known whether ProQuad can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or affect reproduction capacity.
Nie wiadomo, czy ProQuad podany kobiecie w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu lub wpłynąć na zdolność rozrodczą.
EnglishThe meals a pregnant woman consumes constitute a kind of story, a fairy tale of abundance or a grim chronicle of deprivation.
Posiłki, które spożywa ciężarna kobieta formułują pewnego rodzaju historię, baśń o obfitości lub ponurą historię o nędzy.
EnglishThe flavors of the food a pregnant woman eats find their way into the amniotic fluid, which is continuously swallowed by the fetus.
Smak jedzenia, które spożywa ciężarna kobieta dostaje się do wód płodowych, które są nieustannie połykane przez płód.
Englishnot known whether MabCampath can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or whether it can affect reproductive capacity.
Nie wiadomo, czy MabCampath podawany kobietom w ciąży, wywołuje uszkodzenia płodu lub wpływa na zdolności rozrodcze.
EnglishIt is 20 not known whether MabCampath can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or whether it can affect reproductive capacity.
Nie wiadomo, czy MabCampath podawany kobietom w ciąży, wywołuje uszkodzenia płodu lub wpływa na zdolności rozrodcze.
EnglishIt is not known whether M-M-RVAXPRO can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or can affect reproduction capacity.
Nie wiadomo, czy M- M- RVAXPRO podany kobiecie w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu lub czy może wpłynąć na zdolność rozrodczą.
EnglishIt is also not known whether ZOSTAVAX can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or can affect reproduction capacity.
Nie wiadomo też, czy ZOSTAVAX może spowodować uszkodzenie płodu, jeśli zostanie podany kobiecie w ciąży lub wpłynąć na zdolność rozrodczą.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a pregnant woman"

a przedimek/rodzajnik
woman rzeczownik
pregnant przymiotnik