"a pop" po polsku

EN

"a pop" - polskie tłumaczenie

volume_up
a pop [przykład]
EN

a pop [przykład]

volume_up
1. "used after an amount of money"
a pop

Przykłady użycia - "a pop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn the one hand, he was searching the 1960s and assured himself of the history of pop.
Po pierwsze zanurzył się w lata sześćdziesiąte i śledził historię rozwoju pop-artu.
EnglishIt was a reinvention of Storm and Stress inspired by the spirit of pop.
Było to ponowne odkrycie atmosfery „burzy i naporu”, ale w duchu kultury pop.
EnglishYou can see the Islands -- there are eight islands -- that pop out of the water.
Możecie zobaczyć Wyspy -- jest osiem wysp -- wynurzające się z wody.
English[Chinese] And everybody's eyes just pop wide open like it's going to fall out of their heads.
[Chiński] Słuchaczom oczy wychodzą na wierzch, jakby miały wypaść z oczodołów.
EnglishBachmann’s look at the artist who stylised himself into a pop icon was highly praised.
Bardzo potem chwalono Bachmannowską wizję artysty, który stylizował się na ikonę pop-artu.
EnglishJust close the pop-up window and make sure you don't click inside the pop-up window.
Po prostu zamknij wyskakujące okienko, uważając jednocześnie, by nie kliknąć jego zawartości.
EnglishIt was set to the pop song "I Just Want To Fly" by Sugar Ray.
Była nim piosenka pop Sugar Raya "I Just Want To Fly" ("Po prostu chcę latać").
EnglishDate picker allows you to choose a date from a calendar pop-up window.
Selektor dat pozwala wybierać daty w wyskakującym okienku kalendarza.
EnglishThey either pop the bacterial membrane, they make the bacterium so it can't replicate its DNA.
Przebijają ich błonę albo sprawiają, że bakteria nie jest w stanie pomnażać swojego DNA.
EnglishWhenever the browser blocks pop-ups for a site, the icon appears in the address bar.
Gdy tylko przeglądarka zablokuje wyskakujące okienka w witrynie, na pasku adresu pojawia się ikona.
EnglishOther countries pop into view that you, perhaps, weren't considering, and American drops into eighth.
Inne kraje pojawiają się, a nie były rozważane Ameryka spada na ósme miejsce.
EnglishSo that's Push Pop Press' first title, Al Gore's "Our Choice."
Oto pierwsza książka od Push Pop Press, "Nasz wybór" autorstwa Ala Gora.
EnglishLooking for other settings, such as pop-ups or downloads?
Szukasz innych ustawień, takich jak ustawienia wyskakujących okienek lub pobierania?
EnglishSo I can step back, pop right back into a specific section.
Mogę więc odsunąć się, żeby spojrzeć z dystansu i wskoczyć prosto do określonej sekcji.
EnglishTo allow pop-ups, just click Toolbar's Pop-up blocker button.
Ikona przycisku powinna zmienić się z zablokowanych wyskakujących okienek na odblokowane.
EnglishMy pop, he's one of the old souls, you know -- old Cuban man from Camaguey.
Mój tato - wiecie, stara szkoła... Kubańczyk z Camaguey.
EnglishThe bubble gum was chewed up by pop star Britney Spears and sold for several hundreds of dollars.
Guma była żuta przez gwiazdę muzyki pop Britney Spears i sprzedana za kilka tysięcy dolarów.
EnglishSomebody says they're linking to something interesting, and you get an '80s pop song.
Rickroll zaczął się od podpuchy, prostej i klasycznej.
EnglishSwedish music is in many minds synonymous with the '70s pop group ABBA.
Wielu osobom szwedzka muzyka kojarzy się z zespołem ABBA.
English(Laughter) The Pop-Tart, the Pringle, Cheez Whiz, none of that stuff.
(Śmiech) Skittlesy, Pringelsy, Flipsy - nic z tych rzeczy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a pop"

a przedimek/rodzajnik
pop rzeczownik
pop przymiotnik
Polish
to pop czasownik
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
Polish
a good deal
Polish